Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń

Dzieci z SPE

Szkolenia online dla nauczycieli

Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jak tworzyć dokumentację dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? W Edumaster dostarczymy Ci komplet wiedzy. Poznasz podstawowe akty prawne dotyczące kształcenia uczniów z SPE, dowiesz się, jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia w zależności od zdiagnozowanej u niego niepełnosprawności. Otrzymasz też gotowe scenariusze działania: metody i techniki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.