Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Teczka: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Materiały dostępne:
58,00 zł
129,00 zł -55%
Do końca 02d:21g:48m

W Teczce "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna" znajdziesz następujące dokumenty:

 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE - przykłady działań

 • IPET - wzór do uzupełnienia

 • IPET - wzór uzupełniony (uczeń z niepełnosprawnością intelektualną)

 • IPET - wzór uzupełniony (uczeń z ASD)

 • Karta informacyjna dla rodziców ucznia

 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) - wzór do uzupełnienia

 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) - edukacja wczesnoszkolna - wzór wypełniony

 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce

 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zaplanowane i realizowane formy PPP

 • Wykaz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z podziałem na klasy, grupy przedszkolne

Teczkę opracowała Anna Bielak-Bajda, oligofrenopedagog, terapeutka, specjalistka od edukacji integracyjnej i włączającej, dyrektorka Instytutu Edukacji Włączającej by Edumaster.

Do pobrania

Lista materiałów do pobrania:
 • Indywidualizacja pracy z uczniem z SPE
 • IPET - wzór do uzupełnienia
 • IPET - wzór uzupełniony
 • IPET - wzór uzupełniony 2
 • Karta informacyjna dla rodziców
 • WOPFU - wzór uzupełniony
 • WOPFU - wzór do uzupełnienia
 • Wykaz uczniów objętych PPP
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem 2
 • IPET (dla klas IV - VIII) - wzór wypełniony