Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szkolenia online dla nauczycieli

Jakie zapisy prawne regulują organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jakie dokumenty należy opracować, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? W Edumaster zebraliśmy dla Ciebie komplet informacji w tym temacie. Podczas naszych szkoleń dowiesz się, jakie są obowiązki nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczysz się konstruować IPET i WOPFU oraz przygotowywać pełną dokumentację. Nasi trenerzy podzielą się z Tobą także pomysłami na organizację zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.