Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%
Halina Firlit

Halina Firlit

Pedagog specjalny, wychowawca, terapeuta.

Halina Firlit jest pedagogiem, wychowawcą i terapeutą. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej oraz logopedii.

Przez 15 lat pracowała w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, m.in. w domu dziecka. Od 12 lat pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie jako nauczyciel terapeuta, nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy, a od 5 lat pełni funkcję zastępcy dyrektora (od 3 lat społecznie).

Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, dysleksją oraz ASD. Pełni funkcje mentora dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. Kołłątaja w Krakowie w ramach odbywania praktyk studenckich.

Współpracowała z UP jako ekspert w programie ERASMUS+ dotyczącym szkoleń dla nauczycieli uczących dzieci z ASD.

Od bieżącego roku szkolnego pełni funkcję pedagoga specjalnego.

Doświadczenie

  • praca w placówkach opiekuńczo–wychowawczych
  • nauczyciel współorganizujący kształcenie w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie
  • ekspert w programie ERASMUS+
  • pedagog specjalny