Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój

INFORMACJE O PROJEKCIE

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Nr naboru: POIR.06.02.00-IP.03-00-001/21
Rodzaj projektu: Konkursowy
Tytuł projektu: Rozwój usług e-usług szkoleniowych realizowanych przez Centrum Edukacyjne IDEA
Wartość projektu: 226 642.00 PLN
Kwota dofinansowania: 192 645.70 PLN

OPIS, CELE I EFEKTY PROJEKTU

Celem projektu jest rozbudowa serwisu znajdującego się pod adresem www.edumaster.pl o nowe funkcjonalności w oparciu o 2 podstawowe zadania które obejmuje przedmiotowy wniosek:

1. Rozwój funkcjonalności serwisu skierowanych do odbiorcy indywidualnego, w ramach którego zostaną wdrożone następujące funkcjonalności:

  • funkcjonalność forum tematycznego,

  • funkcjonalność łączenia odbiorców z ekspertami oferującymi swoje usługi,

  • funkcjonalność kursów rozszerzonych.

2. Rozwój funkcjonalności serwisu skierowanych do odbiorcy instytucjonalnego (szkoły/przedszkola/poradnie psychologiczne itp.):

  • funkcjonalności konta instytucji,

  • funkcjonalności zaawansowane do zarządzających instytucją - wideoseminaria dla profesjonalistów,

  • funkcjonalności zaawansowane do zarządzających instytucją - usługi doradcze,

  • funkcjonalności zaawansowane do zarządzających instytucją - zgłaszanie do szkoleń tematycznych.

Dzięki wprowadzeniu nowych funkcjonalności przedsiębiorstwo będzie mogło oferować kompleksowe usługi szkoleniowe z zakresu edukacji podstawowej zarówno dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli, kadry kierowniczej placówek edukacyjnych ale także rodziców dzieci młodszych (w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym) oraz doradców, metodyków, trenerów, psychologów itp. Założeniem nowych funkcjonalności platformy jest kojarzenie wzajemne poszczególnych grup odbiorców w zależności od potrzeb jakie zgłaszają przy wykorzystaniu platformy Edumaster.