Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Teczka: Ocena efektywności podejmowanych działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Materiały dostępne:
44,00 zł
99,00 zł -56%
Do końca 13d:01g:24m

W teczce znajdziesz:

  • ewaluację efektywności podjętych działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - wzór

  • ocenę efektywności podejmowanych działań - uczeń z orzeczeniem o PKS - wzór do uzupełnienia

  • ocenę efektywności podejmowanych działań - uczeń z orzeczeniem o PKS - wzór wypełniony

  • ocenę efektywności podejmowanych działań w ramach PPP - przykłady wpisów

  • ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Teczkę opracowała Anna Bielak-Bajda, oligofrenopedagog, terapeutka, specjalistka od edukacji integracyjnej i włączającej, dyrektorka Instytutu Edukacji Włączającej by Eumaster.

Do pobrania

Lista materiałów do pobrania:
  • Ewaluacja podjętych działań w ramach zajęć specjalistycznych
  • Ocena efektywności podejmowanych działań
  • Ocena efektywności działań - uczeń z orzeczeniem
  • Ocena efektywności działań w ramach PPP - przykłady wpisów
  • Ocena efektywności udzielanej PPP