Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

7 najpopularniejszych artykułów w strefie wiedzy Edumaster

Sprawdź, które artykuły w strefie wiedzy Edumaster cieszą się największym zainteresowaniem i skorzystaj z bezpłatnej bazy informacji niezbędnych w pracy nauczyciela!

Kompetencje kluczowe - o tym powinien wiedzieć każdy nauczyciel

8 kompetencji kluczowych zdefiniowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego to odpowiedź na nowe wyzwania dla systemu oświaty w obliczu zmian we współczesnej rzeczywistości. Nauczanie kompetencji kluczowych jest obowiązkiem ujętym w podstawie programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jakie kompetencje zaliczają się do omawianej grupy i jak kształtować je u swoich uczniów? W naszym topowym artykule znajdziesz obszerne odpowiedzi na powyższe pytania.

Przeczytaj: Kompetencje kluczowe w szkole

IPET i WOPFU - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed ich sporządzeniem

Artykuł stanowi praktyczną pigułkę wiedzy na temat indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) - dokumentów stanowiących podstawę dla zindywidualizowanej ścieżki kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z lektury dowiesz się m.in. jakie akty prawne regulują zasady sporządzania IPET i WOPFU, kto wchodzi w skład zespołu tworzącego oba dokumenty i jakie terminy obowiązują w tym zakresie.

Przeczytaj: IPET i WOPFU - co należy wiedzieć przed ich napisaniem?

Standardy Ochrony Małoletnich w szkole

W ubiegłym roku całą Polską wstrząsnęła tragedia 8-letniego Kamilka, śmiertelnie zmaltretowanego przez matkę i ojczyma. W ramach zapobiegania podobnym przestępstwom w przyszłości 15 lutego 2024 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe mają na jej mocy obowiązek wprowadzenia nowych Standardów Ochrony Małoletnich w swoich wewnętrznych procedurach. Prezentowany artykuł podsumowuje najważniejsze informacje związane z tą kwestią.

Przeczytaj: Standardy Ochrony Małoletnich w szkole

Awans zawodowy nauczyciela 2023/24

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat zasad awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego: jakie zmiany w prawie oświatowym nastąpiły w stosunku do minionych lat? Z ilu stopni składa się obecnie ścieżka awansu i jakie warunki należy spełnić w ramach każdego z nich? Z lektury dowiesz się także, jak przebiega okres przygotowania do zawodu nauczyciela początkowego oraz jego mentor.

Przeczytaj: Awans zawodowy nauczyciela 2023/24

Asertywność w pracy nauczyciela

Każdy zawód pomocowy, w tym także zawód nauczyciela, obciążony jest ogromnym ładunkiem emocjonalnym oraz zewnętrzną presją. Wywierają ją uczniowie, ich rodzice, przełożeni oraz współpracownicy: każda ze stron ma przy tym odmienny punkt widzenia i swoje zdanie, wyrażane niejednokrotnie w daleki od wyważonego sposób. Nauczyciel jako osoba decydująca o przebiegu procesu dydaktycznego musi umieć obronić swoje zdanie i podejmować konstruktywne działania bez nacisków z zewnątrz. Asertywność jest w tym obszarze niezbędną kompetencją - a z artykułu dowiesz się, jak skutecznie ją sobie wypracować.

Przeczytaj: Asertywność w pracy nauczyciela - jak stawiać granice w komunikacji z uczniami?

Jak zorganizować zajęcia rewalidacyjne w szkole?

Jeśli organizacja zajęć rewalidacyjnych należy do Twoich obowiązków, w niniejszym tekście znajdziesz wiele praktycznych informacji na ten temat. Artykuł prezentuje dokładną definicję zajęć rewalidacyjnych, wyjaśnia, którzy uczniowie mogą brać w nich udział i jaka podstawa prawna reguluje związane z nimi przepisy. Lektura pomoże Ci także w poprawnym sporządzeniu programu zajęć rewalidacyjnych oraz prowadzeniu ich dokumentacji.

Przeczytaj: Zajęcia rewalidacyjne w szkole

Jak zapobiegać i zwalczać przemoc w szkole?

Ideałem byłaby sytuacja, w której informacje zawarte w prezentowanym artykule byłyby nauczycielom niepotrzebne. Realia współczesnego świata sprawiają jednak, że ich znajomość jest smutną koniecznością: jak wykazują statystyki, ponad 80% uczniów polskich szkół miała styczność z przynajmniej jednym aktem przemocy w placówce oświatowej, a jeden na trzech uczniów padł jej ofiarą. Zapobieganie przemocy i właściwa reakcja w jej obliczu stanowi więc jeden z najważniejszych obowiązków nauczycieli. Udostępniony materiał wyjaśnia źródła występowania przemocy wśród młodych ludzi, charakteryzuje postaci sprawcy i ofiary, wymienia konkretne działania profilaktyczne i interwencyjne.

Przeczytaj: Jak zapobiegać i zwalczać przemoc w szkole?

ED
Edumaster
07.03.2024