Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary

10 ważnych wideoszkoleń z edukacji włączającej

Edukacja włączająca to równie istotny, jak obszerny temat, a wideoszkolenia Edumaster dostarczają kompleksowej wiedzy w wielu jego aspektach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualizacja nauczania, organizacja zajęć rewalidacyjnych, prowadzenie dokumentacji - to tylko niektóre z wielu zagadnień podejmowanych przez naszych trenerów.

Top 10 wideoszkoleń Edumaster - edukacja włączająca

IPET i WOPFU krok po kroku - kiedy, dla kogo i jak go napisać?

Ocena: 5,6/6

Opinie:

Najbardziej podobały mi się praktyczne wskazówki, pokazanie przykładowych dokumentów

Magdalena G.

Wartościowe szkolenie. Ważne informacje. Przydatne materiały.

Teresa I.

Szkolenie prezentuje pełną procedurę tworzenia IPET i WOPFU. Z webinaru dowiesz się, jak zebrać informacje do sporządzenia obu dokumentów, jak poprawnie je opracować i jakich terminów należy dotrzymać w tym zakresie. Prowadząca omawia także skłąd, zadania i podział obowiązków zespołu opracowującego IPET i WOPFU.

Sprawdź: IPET i WOPFU krok po kroku 

Przykłady ćwiczeń na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ocena: 5,6/6

Opinie:

Bardzo dużo wiedzy, miła prowadząca, profesjonalne szkolenie.

Urszula J.

Podobało mi się szkolenie, zostały podane konkrety.

Monika K.

Wszystko, co warto wiedzieć na temat organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: prowadząca szkolenie dzieli się wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie doboru odpowiednich technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, poziomu ich trudności i zakresu wymagań wobec uczestników zajęć. Atutem szkolenia jest wiele przykładów ćwiczeń do bezpośredniego wykorzystania w praktyce zawodowej.

Sprawdź: Przykłady ćwiczeń na zajęcia korekcyjno-kompensacyjnej

Jak zorganizować zajęcia rewalidacyjne w szkole? Krok po kroku

Ocena: 5,7/6

Opinie:

Bardzo konkretne wiadomości, bardzo użyteczne, bardzo praktyczne,

Renata J.

Podobała mi się fachowość Pani prowadzącej.

Maria Z.

Skorzystaj ze szkolenia, jeśli zajmujesz się organizacją zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Webinar zawiera komplet aktualnych informacji na temat celów i zasad organizacji zajęć rewalidacyjnych, a także wskazówki dotyczące prawidłowego prowadzenia ich dokumentacji.

Sprawdź: Jak zorganizować zajęcia rewalidacyjne w szkole?

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Ocena: 5,7/6

Opinie:

Pani przedstawiła temat bardzo rzetelnie i ciekawie. Podobało mi się wszystko.

Anna B.

Bardzo ciekawe, super dokumenty.

Izabela S.

Program szkolenia wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli i pedagogów organizujących działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Treści zawarte w webinarze dotyczą m.in. zasad prowadzenia dokumentacji i konstruowania arkusza efektywności udzielanej pomocy oraz analizy efektywności działań podejmowanych zgodnie z IPET.

Sprawdź: Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z najnowszymi przepisami – kogo obejmuje, kto jej udziela i jakie ma formy?

Ocena: 5,8/6

Opinie: 

Duża wiedza, zaangażowanie i bardzo konkretne odpowiedzi.

Urszula R.

Merytoryczna wiedza prowadzącej i umiejętność przekazania informacji.

Ewa R.

Szkolenie dostarczy Ci kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Wśród zawartych w nim informacji znajduje się m.in. analiza aktów prawnych regulujących kwestie organizacji pomocy, zasady jej dokumentacji oraz wskazówki na temat prawidłowego sporządzania IPET i WOPFU.

Sprawdź: ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce - jak zrobić to dobrze?

Ocena: 5,6/6

Opinie: 

Szczegółowe przykłady i praktyczne omówienie dostosowań wymagań edukacyjnych dla ucznia w blokach przedmiotowych.

Joanna G.

Rzeczowe, ciekawe szkolenie, duża pomoc ze strony osoby prowadzącej szkolenie.

Jolanta P.

Aby osiągnąć jak najlepsze efekty w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należy zacząć od indywidualnego dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb każdego z nich. Z webinaru dowiesz się, w jakich obszarach możliwa jest indywidualizacja kształcenia i jakie środki rekomenduje się dla uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności. Prowadząca szeroko dzieli się także doświadczeniem z własnej praktyki zawodowej.

Sprawdź: Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

Mutyzm wybiórczy - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Ocena: 5,4/6

Opinie:

Konkretna wiedza sprawnie przekazana, mily glos, brak dłużyzn, prowadząca zdążyła ze wszystkim, odpowiedzi na pytania na bieżąco.

Katarzyna C.

Bardzo konkretne rzeczowe informacje, można wykorzystać w praktyce.

Katarzyna C.

Mutyzm wybiórczy, czyli niezdolność do komunikacji werbalnej w sytuacjach stresogennych przy jednoczesnej swobodzie wypowiadania się w bezpiecznym otoczeniu, to duże utrudnienie w przebiegu procesu dydaktycznego. Aby skutecznie mu zaradzić, należy trafnie zdiagnozować jego przyczynę i wykazać się dużą dozą empatii. Szkolenie dr Marty Koplejewskiej dostarczy Ci wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie - zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

Sprawdź: Mutyzm wybiórczy - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną - organizacja kształcenia specjalnego w realiach szkoły masowej

Ocena: 5,6/6

Opinie:

Rzetelność przekazywanych informacji. Wiedza merytoryczna na wysokim poziomie.

Anna B.

Podobał mi się spokój Pani prowadzącej. Bardzo dużo informacji, które rozwiały moje wątpliwości podczas pracy oraz wypełniania dokumentów.

Anna S.

Informacje zawarte w szkoleniu pomogą Ci zarówno w przygotowaniu się do pracy z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną, jak i w samej praktyce zawodowej. Zakres obowiązków nauczyciela, wymogi formalne, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, praktyczne wskazówki do wykorzystania na zajęciach - to tylko niektóre z poruszanych podczas webinaru zagadnień.

Sprawdź: Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną - organizacja kształcenia specjalnego w realiach szkoły masowej

Jak być wystarczająco dobrym nauczycielem współorganizującym?

Ocena: 5,4/6

Opinie:

Bardzo rzeczowe i bogate w treści webinarium.

Joanna J.

Najbardziej podobało mi się, że zostało zaprezentowane, jak wypełnić poszczególne druki oraz jak one wyglądają.

Anna S.

Szkolenie poświęcone jest praktycznym i prawnym aspektom pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie. Wiedza zdobyta dzięki webinarowi pomoże Ci prawidłowo prowadzić dokumentację pracy, dobierać środki dydaktyczne stosownie do potrzeb rozwojowych i możliwości ucznia, a także efektywnie współpracować z rodzicami i innymi nauczycielami. 

Sprawdź: Jak być wystarczająco dobrym nauczycielem współorganizującym?

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w służbie uczniowi z zaburzeniami mowy

Ocena: 5,5/6

Opinie:

Bardzo mi się podobał przekaz, wrażliwość i profesjonalizm prowadzącej.

Bogusia B.

Kompetencja, wiedza, rzeczowość.

Żanetta K.

Szkolenie Marceliny Varol to praktyczna pigułka wiedzy na temat metod komunikacji alternatywnej (AAC), stosowanej w pracy dydaktycznej z dziećmi i uczniami niemówiącymi oraz z zaburzeniami mowy. Prowadząca prezentuje metody AAC i wyjaśnia, jak dobrać je do potrzeb uczniów, a ponadto przedstawia narzędzia i techniki ich praktycznego zastosowania na zajęciach.

Sprawdź: Komunikacja wspomagająca i alternatywna w służbie uczniowi z zaburzeniami mowy

ED
Edumaster
09.05.2024