Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%
Aktualizacja
09.09.2023

ABC pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie z najnowszymi przepisami – kogo obejmuje, kto jej udziela i jakie ma formy?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jakie akty prawne regulują kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jakie dokumenty należy opracować organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, uzyskasz informację na temat tego,

 • jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w praktyce

 • jakie dokumenty warto posiadać (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty, ewaluacja efektywności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Co zyskujesz?

 • Poznasz podstawowe akty prawne regulujące kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dowiesz się jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb
 • Poznasz procedurę tworzenia WOPFU i IPET
 • Uzyskasz informację jakie dokumenty należy opracować organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Analiza aktów prawnych regulujących kwestie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce - omówienie wzorów dokumentów
WOPFU I IPET – najważniejsze informacje
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja MS Word)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Karta informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Kontrakt zajęć w ramach terapii logopedycznej - wzór (wersja PDF)
 • Kontrakt zajęć w ramach terapii logopedycznej - wzór (wersja MS Word)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - wzór (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja PDF)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja MS Word)
 • Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zaplanowane i realizowane zajęcia rewalidacyjne) - wzór (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
18
5
6
4
0
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,8 / 6

Opinie

Duża wiedza , zaangażowanie i bardzo konkretne odpowiedzi

Urszula R.

Merytoryczna wiedza prowadzącej i umiejętnośc przekazania informacji

Ewa R.

Konkretne informacje popierane przykładem

Urszula B.

Przedstawienie tematu z perspektywy praktyka, szeroka wiedza prowadzącego, rzetelne odpowiedzi na zadawanie pytania

Maciej Ł.

Profesjonalizm i ogromna wiedza Pani Prowadzącej oraz to, że odpowiedziała na dziesiątki pytań.

Urszula K.