Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Anna Bielak-Bajda

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Anna Bielak- Bajda to absolwentka pedagogiki specjalnej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych była edukacja integracyjna i włączająca.

Na co dzień nauczyciel-praktyk, terapeuta pracujący z dziećmi, zarówno w wieku szkolnym, jak i przedszkolnym, w placówkach integracyjnych. Pracowała w Gimnazjum Integracyjnym, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. W placówkach tych m.in. prowadziła zajęcia rewalidacyjne z zakresu rozwoju poznawczego oraz trening umiejętności społecznych. Wykładała również metodykę pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej, metodykę nauczania w klasie integracyjnej i metodykę nauczania wczesnoszkolnego w edukacji włączającej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadziła zajęcia dla studentów Logopedii Ogólnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Anna Bielak-Bajda regularnie dba o rozwój kompetencji. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. szkolenie w zakresie diagnozy oraz terapii tj. wykorzystania modułu KORP, TESTU Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, narzędzia KOSF (Karty Oceny Rozwoju Słuchu Fonemowego) oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Brała udział w kursie I i II stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej, wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną  prof. J. Cieszyńskiej, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej.

Praca to jej pasja, ale kocha też podróże i chętnie uczy się języków obcych.

Doświadczenie

  • szkolenie w zakresie wykorzystania modułu KORP, TESTU Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, narzędzia KOSF oraz Treningu Umiejętności Społecznych
  • udział w kursie I i II stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej, wczesnej nauki czytania, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej
  • współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie