Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
17.02.2024

Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jak zrobić krok po kroku ewaluację pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jakim celu ją robić? Jak ją dobrze wykorzystać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Zaplanowana i realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być poddawana okresowej ewaluacji w celu weryfikacji czy podjęte przez nauczycieli-specjalistów działania są efektywne i przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci przyrostu wiedzy, umiejętności ucznia. Ewaluacja służy również sformułowaniu wniosków do dalszej pracy i modyfikacji uprzednio zaplanowanych działań, jeżeli te okazały się niewystarczające.

Jeżeli stoisz przed zadaniem dokonania takiej oceny w ramach prowadzonych zajęć specjalistycznych z uczniem to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów.

Co zyskujesz?

 • uzyskasz wiedzę z zakresu dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dowiesz się, co powinna zawierać ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • uzyskasz wiedzę, jak poprawnie opracować arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • otrzymasz gotowe wzory dokumentów
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Konstruowanie arkusza oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Analiza efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Ewaluacja efektywności podjętych działań - wzór (wersja PDF)
 • Ewaluacja efektywności podjętych działań - wzór (wersja MS Word)
 • WOPFU ocena efektywności podjętych działań - wzór uzupełniony (wersja PDF)
 • WOPFU ocena efektywności podjętych działań - wzór uzupełniony (wersja MS Word)
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej | wzór (wersja PDF)
 • Arkusz oceny efektywności podjętych działań w ramach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej | wzór (wersja MS Word)
 • WOPFU - wzór pusty (wersja PDF)
 • WOPFU - wzór pusty (wersja MS Word)
 • Lista uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej | wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej | wzór (wersja MS Word)
 • Lista uczniów posiadających orzezczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów posiadających orzezczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wzór (wersja MS Word)
 • Lista uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne - wzór (wersja PDF)
 • Lista uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne - wzór (wersja MS Word)
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
59
5
17
4
3
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

Izabela P.

Konkretne przykłady, odpowiedzi na zadane pytania

Olga Ł.

Szkolenie było konkretne i na temat.

Helena Ś.

Pani przedstawiła temat bardzo rzetelnie i ciekawie. Podobało mi się wszystko

Anna B.

Bardzo ciekawe, super dokumenty.

Izabela S.