Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Anna Krupanek

Anna Krupanek

Trenerka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, polonistka, nauczycielka współorganizująca proces kształcenia

Absolwentka studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Śląskim na kierunkach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: język polski w edukacji w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w szkole jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, prowadząca zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne oraz dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców.

Popołudniami zgłębia wiedzę i rozbudowuje swój warsztat pracy oraz pracuje jako nauczyciel języka polskiego jako obcego, trener metod szybkiego uczenia się oraz prowadzi kursy przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty. W tym roku rozpoczyna przygodę jako lektor języka angielskiego. Zawzięcie poszukuje najciekawszych i przynoszących najlepsze efekty metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Prowadziła szkolenia dla największych polskich wydawnictw edukacyjnych. Jest współautorką materiałów na portalu edukacyjnym pisupisu. Prowadzi własną działalność edukacyjną dlaBelfra!, szkoląc kadry pedagogiczne i przygotowując własne wirtualne materiały dydaktyczne, których brakuje na polskim rynku wydawniczym.

Prywatnie: zakręcona na punkcie zwierząt! Posiada 3 psy, 2 koty, 2 świnki getyńskie (takie chrum-chrum!) i 2 konie. Uwielbia dzikie galopy, dobrą literaturę oraz prace w ogrodzie.

Doświadczenie

  • nauczycielka z 10-letnim doświadczeniem
  • lektor języka angielskiego
  • trenerka metod szybkiego uczenia
  • prowadzi własną działalność edukacyjną dlaBelfra!
  • autorka artykułów o nauczaniu