Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
17.11.2023

Przykładowe strategie pracy z uczniami z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

SPE - co to znaczy? Jak skutecznie pracować z uczniem z zaburzeniami zachowania, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym? Zapraszamy na szkolenie Anny Krupanek!

W polskiej szkole coraz więcej jest uczniów ze zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Pod tym szerokim pojęciem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wskazuje aż 21 grup uczniów.

Prawo oświatowe nakłada na nauczycieli obowiązek dostosowania metod, form, technik, wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia. Co to jednak oznacza w praktyce?

Podczas szkolenia poznasz praktyczne wskazówki do pracy z wybranymi grupami: uczniami ze spektrum autyzmu, z doświadczeniami migracyjnymi – cudzoziemcami, z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnością intelektualną czy dysleksją lub z grupy ryzyka dysleksji. Większość z nas, po latach pracy, zna ogólne zasady oraz charakterystykę poszczególnych specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jednak często nie wiemy, jak zorganizować zajęcia, jak przygotować otoczenie na pracę z danym uczniem, jak organizować pracę w grupach, jak prowadzić lekcje tak, by wszyscy uczniowie wynieśli z nich jak najwięcej.

Podczas szkolenia poznasz inspirujące pomysły, które zachęcą Cię do wdrożenia nowych metod do Twojego warsztatu pracy.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących w przedszkolu i szkole z uczniami z SPE.

Co zyskujesz?

  • Poznasz przykładowe strategie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Uporządkujesz swoją wiedzę dotyczącą pracy z uczniami z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Zainspirujesz się praktycznymi przykładami i wdrożysz je w swój warsztat pracy
  • Zbudujesz własne strategie pracy z uczniami z SPE
SPE - co to znaczy?
Spektrum autyzmu w kilku słowach. Uczniowie ze spektrum autyzmu - praktyczne porady.
Doświadczenie migracji. Praca z cudzoziemcami w polskiej szkole.
Tylko spokój może nas uratować - wskazówki do pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
Niepełnosprawność intelektualna - gdzie zaczyna się i kończy dostosowanie wymagań?
Dysleksja - długofalowa strategia pracy z dziećmi z grupy ryzyka.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Krupanek

Trenerka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, polonistka, nauczycielka współorganizująca proces kształcenia

Oceny

6
25
5
12
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,6 / 6

Opinie

Wszystko

Małgorzata K.

Precyzyjne, konkretne przedstawienie najistotniejszych informacji.

Jolanta P.

Czesława M.

wiedza i doświadczeni

Mariola B.

Bardzo dobre przykłady potwierdzające teorię

DOROTA Ł.