Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Teczka: Pedagog Specjalny

Materiały dostępne:
79,00 zł

W Teczce Pedagoga Specjalnego znajdziesz:

  • plan pracy pedagoga specjalnego - wzór do wypełnienia

  • plan pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony

  • sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego

Teczkę opracowała Anna Bielak-Bajda, oligofrenopedagog, terapeutka, specjalistka od edukacji integracyjnej i włączającej, dyrektorka Instytutu Edukacji Włączającej by Edumaster.

Do pobrania

Lista materiałów do pobrania:
  • Plan pracy pedagoga specjalnego
  • Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony
  • Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego - wzór wypełniony