Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Top Edumaster: 5 najlepszych wideoszkoleń z zakresu kompetencji kluczowych

Kompetencje kluczowe w podstawach programowych

Samokształcenie w dziedzinie kompetencji kluczowych przynosi korzyści wszystkim nauczycielom – edukacja w tym obszarze jest bowiem ujęta zarówno w zaleceniach Rady Europejskiej, jak i rozporządzeniach polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Infomacje o wdrażaniu komperencji kluczowych regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

  • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

  • Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

  • Zalecenia Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

  • Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

  • Rozporządzenie MEN z 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli

  • Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wideoszkolenia Edumaster - wzmacniaj kompetencje kluczowe u siebie i innych

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat nabywania i nauczania kompetencji kluczowych, w ofercie Edumaster znajdziesz różnorodne, pełne merytorycznych informacji materiały, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej pracy. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Kompetencje przyszłości - ćwiczenia i zabawy, z którymi rozwiniesz u uczniów krytyczne myślenie i nauczysz ich rozwiązywania problemów

Umiejętność krytycznego myślenia i znajdowania wyjścia z trudnych, złożonych sytuacji jest niezwykle istotna nie tylko podczas nauki szkolnej, ale we wszystkich sferach życia – zwłaszcza w dorosłym życiu, podczas rozwoju kariery zawodowej. To jedne z najcenniejszych kompetencji, jakie możesz wpoić swoim uczniom, niezależnie od nauczanego przedmiotu i etapu edukacyjnego. Wideoszkolenie zawiera ponadto wiele przykładów ciekawych ćwiczeń, które pomogą Ci utrzymać uwagę uczniów i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w lekcjach.

Sprawdź wideoszkolenie: Kompetencje przyszłości - ćwiczenia i zabawy

Jak w czasie lekcji zaangażować każdego ucznia, nie tylko najlepszych?

Skoro mowa o aktywności na zajęciach – jako nauczyciel z pewnością wiesz, jak zróżnicowane pod względem charakterów, temperamentów i możliwości bywają zespoły klasowe. Aby skutecznie edukować uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, musisz umieć dostosowywać treści zajęć i stopień trudności wykonywanych podczas nich zadań do poziomu wszystkich obecnych uczniów, także tych słabszych. Dzięki wideoszkoleniu dowiesz się, jak poznać swoich podopiecznych, jak obudzić ich motywację do aktywnej pracy i rozdzielać zadania zgodnie z indywidualnym potencjałem każdego członka grupy.

Sprawdź wideoszkolenie: Jak w czasie lekcji zaangażować każdego ucznia?

Kluczowe kompetencje dobrego pedagoga

Aby wspierać swoich uczniów w efektywnym rozwoju, trzeba dotrzymywać im kroku i sukcesywnie podnosić poprzeczkę także samemu sobie. Jeśli chcesz uporządkować i ugruntować podstawy wiedzy na temat pożądanych u dobrego pedagoga kompetencji kluczowych, zacznij od szkolenia dr Marty Koplejewskiej. Z materiału dowiesz się, kim dla swoim uczniów powinien być nauczyciel w XXI wieku, jakich obszarów dotyczą niezbędne na tym stanowisku kompetencje i jak rozwijać je na drodze samokształcenia.

Sprawdź wideoszkolenie: Kluczowe kompetencje dobrego pedagoga

Jak budować autorytet wśród uczniów i rodziców?

Harmonijna relacja między nauczycielem a uczniami wymaga budowy autorytetu pedagoga u swoich podopiecznych. Element ten jest istotny również w efektywnej współpracy z rodzicami uczniów. Z treści wideoszkolenia dowiesz się, jaka jest różnica między autorytetem naturalnym a formalnym, jak przebiega proces budowy autorytetu nauczyciela i jakie elementy składają się na jego kreację. Z pomocą webinaru nauczysz się skutecznie porozumiewać z młodymi ludźmi i dorosłymi w różnym wieku, asertywnie stawiać granice i współpracować z drugą stroną na fundamencie wzajemnego szacunku.

Sprawdź wideoszkolenie: Jak budować autorytet wśród uczniów i rodziców?

Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem – poznaj sprawdzone sposoby

Komunikacja z rodzicami bywa dla nauczycieli poważną próbą – a ponieważ aspekt ten odgrywa bardzo ważną rolę w procesie edukacyjnym, umiejętność prowadzenia efektywnej współpracy jest niewątpliwie jedną z ważniejszych kompetencji nauczyciela. W jej nabyciu pomoże Ci wiedza doświadczonego pedagoga: Waldemar Borowski prezentuje najczęściej spotykane postawy rodziców wobec szkoły, wyjaśnia, jak prawidłowo reagować w sytuacjach spornych i jak przyjmować skargi, by rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

Sprawdź wideoszkolenie: Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem

ED
Edumaster
29.07.2022