Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
02.02.2022

Jak budować autorytet wśród uczniów i rodziców?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Wszystko, co warto wiedzieć na temat budowy autorytetu wśród uczniów i ich rodziców: różnice między autorytetem naturalnym a formalnym, skuteczny dialog z przedstawicielami różnych grup wiekowych, komunikacja i stawianie granic przy wzajemnym szacunku.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak przebiega proces budowy autorytetu oraz jakie czynniki wpływają na jego kreowanie lub hamowanie. Prowadząca omówi zależności między dojrzałością psychospołeczną dzieci a budową autorytetu, a także uwarunkowania w tym zakresie towarzyszące współczesnemu młodemu pokoleniu.

Uczestnictwo w szkoleniu dostarczy Ci także wielu praktycznych informacji na temat metod budowy autorytetu i dostosowania ich do indywidualnego stylu pracy. Uzyskane wiadomości pomogą Ci w efektywnym dialogu z uczniami i ich rodzicami, a także w stawianiu i konsekwentnym egzekwowaniu granic w relacjach z młodymi ludźmi.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich dorosłych szukających porozumienia z dziećmi: rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów.

Co zyskujesz?

 • Pogłębisz swoją wiedzę nt. sposobów budowania autorytetu;
 • dowiesz się, jak osiągać cele edukacyjne i wychowawcze dzięki wykorzystaniu autorytetu;
 • rozwiniesz umiejętność skutecznej komunikacji z dziećmi i młodzieżą;
 • poznasz swój styl pracy i dowiesz się, jak wykorzystać go na rzecz budowy zdrowych relacji;
 • poznasz sposoby wykorzystania dialogu i dyskusji podczas nauki w grupie;
 • zaplanujesz działania wzmacniające swój autorytet.
Autorytet formalny a naturalny i skuteczność ich odziaływania
Dojrzałość psychospołeczna dziecka a budowanie autorytetu
Zasady budowania autorytetu, jego fazy oraz czynniki kreujące i hamujące
Zastosowanie elementów debaty oksfordzkiej do doskonalenia umiejętności dialogu i dyskusji
Komunikacja bez przemocy jako metoda budowania wzajemnego szacunku
Stawianie i egzekwowanie granic w relacjach z dziećmi

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marcelina Varol

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Oceny

6
154
5
62
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

PERFEKCJONIZM WYKŁADOWCY. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE. SPOSÓB PRZEKAZU WIEDZY.

ELŻBIETA L.

Przykłady

Anna Z.

fachowość, doświadczenie, wiedza, kultura osobista, otwartość

Agnieszka R.

Bardzo ciekawe i wartościowe szkolenie. Pani prowadząca w bardzo przystępny i ciekawy sposób przeprowadziła szkolenie.

Małgorzata W.

przekaz informacji

Iwona B.