Zapraszamy do dyskusji na forum
5,6 (310)
Waldemar Borowski
W. Borowski

Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem - poznaj sprawdzone sposoby

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jak poradzić sobie z przyjmowaniem skarg od rodziców uczniów, gdy do głosu dochodzą emocje i roszczenia? Waldemar Borowski zapozna uczestników webinaru z problematyką relacji szkoła-dom i przedstawi zasady efektywnego dialogu z rodzicami.

Uczestnicząc w szkoleniu poznasz bliżej specyfikę relacji między nauczycielami a rodzicami uczniów. Prowadzący omówi przyczyny spadku zaangażowania rodziców w życie placówek oświatowych, przedstawi także najczęściej spotykane postawy rodziców wobec szkoły. Dzięki webinarowi będziesz lepiej przygotowany do rozmów z rodzicami – dowiesz się, jaką strategię zastosować podczas przyjmowania skarg i jak nawiązać konstruktywny dialog z interlokutorami.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych i innych specjalistów.

Co zyskujesz?

  • Poznasz przydatne infomacje na temat relacji społecznych w szkole;
  • Dowiesz się, dlaczego zaangażowanie rodziców w życie szkoły spada;
  • Poznasz kategorie rodziców sprawiających problemy (rodzic roszczeniowy, agresywny);
  • Otrzymasz praktyczne wskazówki pracy z trudnymi rodzicami.
Relacje szkoła-dom, w tym relacja nauczyciel-rodzic
Przyczyny spadającego zaangażowania rodziców w życie szkoły
Negatywne i pozytywne postawy rodziców
Praca z trudnym rodzicem: strategia przyjmowania skargi, sposoby nawiązywania dialogu z rodzicami, tematy pedagogizacji rodziców

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster