Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń

Dlaczego warto wdrożyć elementy coachingu w pracy z uczniami?

Czym tak naprawdę jest coaching i jak przenieść jego założenia na grunt szkolny? Jakie korzyści ze stosowania narzędzi coachingowych odniosą Twoi uczniowie, a jakie Ty osobiście?

Szkoła - nauczycielka życia

Realizacja marzeń i wykorzystanie indywidualnego potencjału to droga do szczęśliwego, satysfakcjonującego życia - a ponieważ przygotowanie uczniów do dorosłości i samodzielnego funkcjonowania stanowi część zadań stojących przed placówkami oświatowymi, można by oczekiwać, że praca dydaktyczna opierać się będzie właśnie na wspieraniu indywidualności każdego z ich podopiecznych. 

Niestety rzeczywistość często nie pokrywa się z oczekiwaniami - system oświaty kładzie nacisk głównie na przygotowanie do prawidłowego rozwiązywania testów, a także porównywanie między sobą uczniów i szkół na podstawie ujednoliconych ocen i rankingów.

Coaching jako narzędzie indywidualnej pracy z uczniami

Czy w takiej sytuacji jesteśmy skazani wyłącznie na zerojedynkową realizację programu nauczania? Oczywiście nie - choć obowiązkiem nauczycieli jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i działanie według podstawy programowej, istnieje wiele sposobów, by przemycić w pracy dydaktycznej indywidualne podejście do uczniów. 

Kompletna edukacja obejmuje nie tylko merytoryczną wiedzę o świecie, ale i poznawanie samych siebie, naukę świadomego kierowania własnymi działaniami. Nauczyciel i uczeń nawiązują długoterminową relację, spędzają ze sobą sporo czasu - warto więc dowiedzieć się jak najwięcej o sobie nawzajem; dobry nauczyciel pokazuje uczniowi możliwości życiowe i pomaga wybrać z nich to, co realnie pomoże mu w drodze do spełnienia marzeń.

Narzędzia wspierające pracę w tym zakresie znajdziemy m.in. w obszarze coachingu.

Coaching - założenia i cele

Proces coachingu porównuje się do podróży z punktu A do punktu B: w pracy dydaktycznej jej początkiem jest “tu i teraz”, a końcem - realizacja celu; zarówno jego wyznaczenie, jak i zaplanowanie drogi do jego osiągnięcia odbywa się w toku procesu coachingowego. 

Nauczyciel pełni tu rolę przewodnika, naprowadzając ucznia na samodzielne odkrycie swoich mocnych stron, zainteresowań, marzeń oraz zewnętrznych możliwości sprzyjających ich spełnieniu. Ważnym zadaniem nauczyciela-coacha jest także wsparcie młodego “podróżnika” w trakcie realizacji kolejnych kroków planu realizacji celu, zdefiniowanych przez samego ucznia.

Dlaczego warto stosować narzędzia coachingowe w szkole?

Zastosowanie elementów coachingu w pracy dydaktycznej przynosi uczniom następujące korzyści:

  • ułatwia definiowanie realnych celów i precyzyjne planowanie kolejnych kroków do ich realizacji, a w efekcie - znacząco zwiększa prawdopodobieństwo ich osiągnięcia

  • wskazuje możliwości spoza utartych schematów, pomaga odkrywać indywidualność, motywuje do własnych poszukiwań intelektualnych i kreatywności

  • buduje pewność siebie i poczucie sprawczości, zachęca do podejmowania nowych wyzwań

  • rozwija umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia

  • uczy rozpoznawania różnych rodzajów inteligencji i wspomaga samorozwój w poszczególnych obszarach

Korzyści ze stosowania narzędzi coachingowej na prowadzonych przez siebie zajęciach odnoszą także nauczyciele. Oto, co możesz zyskać dzięki ich wdrożeniu:

  • poczucie realnego wpływu na pozytywne zmiany i postępy swoich uczniów

  • lepsze poznanie swoich uczniów i efektywne wspieranie ich rozwoju poprzez dostosowanie metod pracy do ich indywidualnych predyspozycji, osobowości, stylu uczenia się

  • wzrost motywacji na skutek obserwowania wymiernych efektów pracy

  • wykorzystanie zdobytej wiedzy i praktycznych doświadczeń na drodze osobistego rozwoju

Temat coachingu w edukacji szkolnej jest równie obszerny, jak interesujący i godny bliższego zgłębienia - a wideoszkolenia Edumaster dostarczą Ci wielu cennych informacji w tym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią!

Coaching w edukacji - jak zostać szkolnym coachem?

Coaching, tutoring, mentoring - alternatywne sposoby pracy z uczniem

Jak podnieść jakość i skuteczność swojej pracy dzięki metodom coachingowym?

ED
Edumaster
15.02.2023