Specjalna oferta dla szkół
Logowanie

Tarcza 6.0 dla nauczycieli

Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. (która weszła w życie w dniu 16 grudnia 2020 r.), czyli tzw. "Tarczą 6.0" rozszerzono katalog branż, które mogą się ubiegać o pomoc w związku z drugą falą pandemii. W przeciwieństwie do "tarcz", które były uchwalane na wiosnę 2020 r.. Tarcza 6.0 zapewnia pomoc jedynie dla podmiotów prowadzących działalność w ściśle określonych branżach. Z "Tarczy 6.0" mogą także skorzystać podmioty prowadzące działalność w zakresie edukacji, w tym również i nauczyciele.

I tak, "Tarcza 6.0" przewiduje następujące rozwiązania

Dopłata do wynagrodzeń pracowników

Osoby lub podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą objętą kodami PKD:

  • PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  • PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  • PKD 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

  • PKD 85.59.A – Nauka języków obcych

  • PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

mają prawo ubiegać się o przyznanie dofinansowania na wynagrodzenia dla zatrudnianych przez siebie pracowników w wysokości 2.000 złotych miesięcznie na pracownika, przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wniosek można składać jedynie do 28 lutego 2021 r.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń z prawa oświatowego

Dodatkowe świadczenie postojowe

Osoba, która prowadzi działalność w jednej z kategorii opisanych w pkt. 1, może ubiegać się o otrzymanie z ZUS dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł. Warunkiem otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego jest:

Skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie poprzednich przepisów (czyli w okresie od marca 2020 r. do czerwca 2020 r., taka osoba musiała już raz otrzymać świadczenie postojowe); Złożenie oświadczenia, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Mikropożyczka w wysokości 5.000 zł

Osoba lub podmiot, która prowadzi działalność w jednej z kategorii opisanych w pkt. 1 i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w ubiegłym roku, może ubiegać się o przyznanie dotacji w postaci pożyczki w wysokości 5.000 zł. Za udzielenie pożyczki odpowiada Powiatowy Urząd Pracy. W przypadku utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki, ta zostaje umorzona, zatem nie podlega zwrotowi.

ED
Bartosz Krupa
10.02.2021
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster