Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%

Nauczyciel na wakacjach

W ostatnich latach kwestia uprawnień i obowiązków nauczycieli była źródłem licznych, niejednokrotnie bardzo ożywionych, dyskusji. Poza tak często poruszanymi aspektami, jak czas pracy czy wynagrodzenie, równie popularnym tematem jest kwestia urlopu nauczycielskiego, wokół którego narosło wiele mitów i niedopowiedzeń. Jaki jest faktyczny wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela? Do czego zobowiązany jest nauczyciel podczas wakacji? I czy może on w tym czasie podjąć dodatkową pracę?

Ile trwa urlop nauczyciela?

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej jest precyzyjnie określony przepisami Karty Nauczyciela (art. 64 KN). Zgodnie z nimi czas odpoczynku odpowiada okresowi trwania ferii szkolnych, zarówno tych zimowych, jak i letnich. Jednak obowiązki nauczyciela nie kończą się wraz z oficjalnym zakończeniem roku szkolnego. Co więcej, dyrektor szkoły ma prawo wezwać nauczyciela z urlopu w celu wykonania czynności ściśle związanych z funkcjonowaniem placówki czy organizacją roku szkolnego, np. w celu przeprowadzenia egzaminów lub opracowania programu nauczania.

Obowiązki nauczyciela podczas wakacji

Większość osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, że jeszcze długo po "ostatnim dzwonku" nauczyciele zmagają się z formalnościami związanymi z klasyfikacją roczną czy naborem nowych uczniów. Z kolei druga połowa sierpnia to czas wzmożonych przygotowań do nowego roku szkolnego, takich jak zebrania rady pedagogicznej, układanie programu, rozkładu zajęć oraz dyżurów. Niejednokrotnie realny czas wypoczynku nauczyciela jest znacznie krótszy niż mityczne dwa miesiące. Ponadto większość nauczycieli - w szczególności tych z mniejszym stażem - wykorzystuje okres wakacyjny na szkolenia lub znalezienie dodatkowego źródła dochodu. Co na to prawo?

Dodatkowa praca podczas urlopu

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem osobistym i sposób jego wykorzystania jest pozostawiony do wyłącznej decyzji pracownika. W związku z tym podjęcie przez nauczyciela pracy w trakcie urlopu nie narusza przepisów prawa. Wyjątek stanowi urlop dla podratowania zdrowia (art. 73 KN), którego charakter bezpośrednio kłóci się z zamiarem podjęcia dodatkowego zatrudnienia i w konsekwencji może skutkować odwołaniem z tegoż urlopu.

Dowiedz się więcej o prawie oświatowym na naszych szkoleniach!

ED
Edumaster
18.03.2021