Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Na czym polega metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i jakie korzyści można dzięki niej osiągnąć? Poznaj założenia metody i sposoby wykorzystania jej we własnej pracy dydaktycznej.

Czym jest metoda ruchu rozwijającego?

Choć metoda ruchu rozwijającego jest sygnowana nazwiskiem Weroniki Sherborne, o samej jej autorce - brytyjskiej nauczycielce i fizjoterapeutce - wiemy stosunkowo niewiele. O wartości jej pracy świadczy przede wszystkim sama opracowana przez nią metoda, która mimo upływu lat znajduje szerokie zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wielu krajach.

Sherborne oparła założenia swojej metody na dorobku Rudolfa von Labana - tancerza i teoretyka tańca, prekursora takich dziedzin nauki, jak kinetografia, ergonomia czy choreologia. Laban propagował konieczność regularnego ruchu jako niezbędnego czynnika zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia: równie ważne w jego rozumieniu są możliwość indywidualnej ekspresji, swobodna twórczość oraz czas na wypoczynek.

Metoda ruchu rozwijającego odnosi powyższe założenia do okresu rozwoju dziecka: jej głównym celem jest wsparcie rozwoju oraz wyrównywanie ewentualnych deficytów rozwojowych poprzez ćwiczenia ruchowe. Warto przy tym zaznaczyć, że mówimy nie tylko o rozwoju fizycznym - metoda wspiera także budowę świadomości emocjonalno-społecznej, budzi wrażliwość na uczucia potrzeby innych osób, trenuje umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji.

Metoda Weroniki Sherborne - wskazania

Metoda ruchu rozwijającego niesie ze sobą korzyści dla każdej osoby, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. Jej elementy wykorzystywane są w terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego, a także w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością fizyczną oraz intelektualną, zaburzeniami zachowania oraz niedostosowaniem społecznym.

5 kategorii ruchu w metodzie Weroniki Sherborne

Ćwiczenia wchodzące w skład metody oparte są na naturalnym ruchu, służącym budowie świadomości całego ciała jako zespołu współdziałających ze sobą układów. Poszczególne elementy systemu Weroniki Sherborne dzielą się na 5 grup ćwiczeń:

  • ruch umożliwiający poznanie swojego ciała - badanie indywidualnych możliwości ruchowych oraz zdolności do panowania nad ruchem: ćwiczenia wykonywane w tym zakresie to m.in. leżenie na brzuchu z obrotem na plecy, czołganie się, obroty na pośladkach w pozycji siedzącej

  • ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem - ćwiczenia budujące orientację przestrzenną, uświadamiające dzielenie przestrzeni z innymi osobami, często wykonywane w grupie, np. przeczołgiwanie się przez “tunel” ustawiony przez innych członków grupy, przechodzenie nad i pod innymi osobami

  • ruch kształtujący związek jednostki z drugim człowiekiem - wszelkiego rodzaju ćwiczenia wykonywane w parach (podpieranie, przyciąganie, podnoszenie, naśladowanie ruchów drugiej osoby itd.), służące budowie umiejętności współpracy i nawiązywania relacji opartej na  zaufaniu szacunku dla indywidualnych granic

  • ruch kształtujący umiejętność współdziałania w grupie - ćwiczenia oparte na podobnej zasadzie, jak te wykonywane w parach, ale angażujące do wspólnej pracy kilka osób

  • ruch kreatywny - ćwiczenia umożliwiające swobodną ekspresję osobowości, np. poprzez taniec

Metoda Weroniki Sherborne - korzyści

Zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego pomagają dzieciom osadzić się we własnym ciele, świadomie korzystać z funkcji ruchowych i sprawować nad nimi kontrolę. Ćwiczenia mają także pozytywny wpływ na wzrost samoakceptacji i poczucia sprawczości: dziecko czuje się dzięki nim lepiej we własnej skórze, odważniej podejmuje działanie i czerpie satysfakcję z osiągniętych efektów.

Metoda przynosi również wymierne korzyści na gruncie rozwoju społecznego: współdziałanie podczas wykonywania ćwiczeń uczy rozpoznawania potrzeb i emocji innych osób, efektywnej komunikacji oraz swobody w dzieleniu się własnymi doświadczeniami. Ćwiczenia integrują grupę, sprawiają, że każdy jej członek czuje się bezpiecznie, a nawiązane dzięki nim więzi mogą przerodzić się w głębsze, trwalsze relacje.

Wideoszkolenia Edumaster - metoda ruchu rozwijającego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody Weroniki Sherborne i poznać wiele praktycznych przykładów ćwiczeń, skorzystaj z oferty wideoszkoleń Edumaster:

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - przykłady z praktyki nauczyciela

ED
Edumaster
21.12.2023