Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
08.03.2024

Indywidualizacja procesu kształcenia w edukacji włączającej - sprawdzone metody

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat indywidualizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Indywidualizacja procesu kształcenia jest głównym filarem edukacji włączającej. Dostosowanie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, odpowiednio do rozpoznanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych pozwala na uzyskanie sukcesu w zakresie jego nauczania.  

W przypadku kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować stosowną dokumentację (WOPFU, IPET) oraz zaplanować przebieg nauczania w klasie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych tej grupy uczniów.

Jak tego dokonać?W jakich obszarach możemy indywidualizować proces kształcenia? Jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z określonym rodzajem niepełnosprawności? Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz na tym wykładzie. 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów.

Szkolenie jest częścią konferencji "Edukacja włączająca". Serdecznie zapraszamy na pozostałe tematy:

Edukacja włączająca - niezbędne formalności

Edukacja włączająca okiem praktyka

Co zyskujesz?

  • Dowiesz się, jakie obszary procesu kształcenia można poddawać indywidualizacji
  • Uzyskasz informację temat trudności, z jakimi borykają się uczniowie z określonym rodzajem niepełnosprawności
  • Dowiesz się jak indywidualizować proces nauczania stosowanie do zdiagnozowanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
  • Wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu metodyki pracy w grupie zróżnicowanej
Indywidualizacja w teorii, a w praktyce.
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
Indywidualizacja nauczania – przykłady działań w zależności od rozpoznanych potrzeb.
Dobre praktyki w kształceniu włączającym.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako forma indywidualnego wspierania ucznia.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
48
5
22
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

Zakres materiału. Proponowane treści w zakresie dostosowań i indywidualizacji.

Katarzyna S.

Wszystko mi się podobało- świetne prowadzenie, jasne komunikaty, dobre przykłady z życia codziennego.

Agnieszka K.

Wszystko było super.

Katarzyna W.

Konkretne przykłady indywidualizacji.

Kinga W.

Bardzo wiele nowych dla mnie treści. Bardzo dobry przekaz.

Aleksandra C.