Unia Europejska
Wszystkie szkolenia za darmo!
Zakończony
06.03.2024
15:30
379

Edukacja włączająca - niezbędne formalności, o których musisz pamiętać

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Weź udział w szkoleniu Magdaleny Mazur, by zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat edukacji włączającej - w zakresie niezbędnych formalności i dokumentacji.

Prowadząca przedstawi podstawy prawne i praktyczne rozwiązania dotyczące edukacji włączającej w szkole ogólnej i integracyjnej. Uczestnicy poznają korzyści wynikające z modelu edukacji włączającej oraz otrzymają informacje, jak pokonywać przeszkody, by najlepiej pomoc dziecku

Kto decyduje, jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Czy uczniowi z niepełnosprawnościami można odmówić nauki w szkole? Czy szkoła może uzyskać pomoc w ustaleniu jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością? Co ma zrobić rodzic, jeśli uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie otrzymuje wsparcia w szkole? Gdzie i do kogo powinien zwrócić się o pomoc? Jaką rolę pełni pedagog specjalny? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli i specjalistów.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli.

Szkolenie jest częścią konferencji "Edukacja włączająca". Serdecznie zapraszamy na pozostałe tematy:

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • poznasz regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, jej zakres, formy pomocy i dowiesz się, jak ją praktycznie organizować.
  • dowiesz się, jak prawidłowo korzystać z przepisów prawa, jak je wykorzystywać przy organizacji pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i dzieckiem z SPE
  • otrzymasz praktyczną wiedzę jak współpracować nauczycielami i uczniami przy realizacji zapisów prawa.
15:30
15:50
Kto decyduje, jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
16:05
Czy uczniowi z niepełnosprawnościami można odmówić nauki w szkole?
16:20
Czy szkoła może uzyskać pomoc w ustaleniu jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością?
16:35
Co ma zrobić rodzic, jeśli uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie otrzymuje wsparcia w szkole?
16:50
Jaką rolę pełni pedagog specjalny?
17:00
Czym jest nauczanie włączające i czym różni się od nauczania specjalnego i integracji?
Twój webinar poprowadzi

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.