Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Magdalena Mazur

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.

Magdalena Mazur ma bogate doświadczenie w obszarze edukacji i zarządzania. Przez lata pracowała jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i techniki, a obecnie pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie.

Jest członkiem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie. Angażuje się w działania, które służą podnoszeniu jakości w edukacji, m.in. była przedstawicielem szkół integracyjnych podczas obrad krakowskiego okrągłego stołu, jest także członkiem zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Znakomicie sprawdza się również w roli trenera. Prowadzi zajęcia na temat organizacji i funkcjonowania placówki oświatowej, zadań i obowiązków dyrektora, jakości pracy i ewaluacji w oświacie oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym dla uczestników kursów z Zarządzania Oświatą. Prowadzi także szkolenia z mentoringu w oświacie dla uczestników Szkoły Mentorów Oświaty.

Magdalena Mazur dba również o rozwój własnych kompetencji. Ukończyła sześć studiów podyplomowych i brała udział w licznych kursach oraz warsztatach.

Jej zaangażowanie było wielokrotnie doceniane. Otrzymała m.in. tytuł „Ludzie z Pasją” – Certyfikat Rady Dzielnicy V Krowodrza i tytuł „Nauczyciel z pasją” – Certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa.

Doświadczenie

  • nauczyciel historii, WOS
  • dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie
  • trener, mentor
  • członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie