Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Zakończony
06.03.2024
19:30
547

Indywidualizacja procesu kształcenia w edukacji włączającej - sprawdzone metody

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat indywidualizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Indywidualizacja procesu kształcenia jest głównym filarem edukacji włączającej. Dostosowanie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, odpowiednio do rozpoznanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych pozwala na uzyskanie sukcesu w zakresie jego nauczania.  

W przypadku kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować stosowną dokumentację (WOPFU, IPET) oraz zaplanować przebieg nauczania w klasie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych tej grupy uczniów.

Jak tego dokonać?W jakich obszarach możemy indywidualizować proces kształcenia? Jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z określonym rodzajem niepełnosprawności? Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskasz na tym wykładzie. 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów.

Szkolenie jest częścią konferencji "Edukacja włączająca". Serdecznie zapraszamy na pozostałe tematy:

Edukacja włączająca - niezbędne formalności

Edukacja włączająca okiem praktyka

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • Dowiesz się, jakie obszary procesu kształcenia można poddawać indywidualizacji
  • Uzyskasz informację temat trudności, z jakimi borykają się uczniowie z określonym rodzajem niepełnosprawności
  • Dowiesz się jak indywidualizować proces nauczania stosowanie do zdiagnozowanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
  • Wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu metodyki pracy w grupie zróżnicowanej
19:30
19:40
Indywidualizacja w teorii, a w praktyce.
20:00
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
20:20
Indywidualizacja nauczania – przykłady działań w zależności od rozpoznanych potrzeb.
20:40
Dobre praktyki w kształceniu włączającym.
21:00
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako forma indywidualnego wspierania ucznia.
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.