Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Indywidualizacja pracy z uczniem z orzeczeniem

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Weź udział w webinarze i zyskaj praktyczną wiedzę na temat możliwych działań w ramach indywidualizacji nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego!

Indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, dostosowana odpowiednio do zdiagnozowanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki w zakresie jego nauczania. W przypadku kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są do opracowania stosownej dokumentacji - WOPFU i IPET - oraz zaplanować przebieg zajęć w klasie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych tej grupy uczniów.

Jak tego dokonać? W jakich obszarach można indywidualizować proces kształcenia? Jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z określonym rodzajem niepełnosprawności? Uczestnicząc w szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na każde z wymienionych pytań.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jakie obszary procesu kształcenia można poddawać indywidualizacji
  • poznasz trudności, z jakimi borykają się uczniowie z określonym rodzajem niepełnosprawności
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania stosowanie do zdiagnozowanej u ucznia niepełnosprawności
Indywidualizacja w teorii i praktyce
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalngo - potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Indywidualizacja nauczania – przykłady działań w zależności od rozpoznanych potrzeb
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako forma indywidualnego wspierania ucznia

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
79
5
64
4
5
3
0
2
1
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

Uporządkowanie wiedzy

Elżbieta S.

Wiedza przekazana w sposób niezwykle jasny i zrozumiały.

Jolanta K.

Konkretnie i na temat. Wiedza z całego szkolenia będzie w mej pracy bardzo pomocna. Dziękuję bardzo.

Małgorzata B.

Bardzo dobry Wykładowca oraz prezentacja.

Ewa W.

Bardzo rzeczowe szkolenie

Bernadeta D.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster