Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
23.03.2022
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Indywidualizacja pracy z uczniem z orzeczeniem

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Weź udział w webinarze i zyskaj praktyczną wiedzę na temat możliwych działań w ramach indywidualizacji nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego!

Indywidualizacja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, dostosowana odpowiednio do zdiagnozowanych u ucznia potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki w zakresie jego nauczania. W przypadku kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są do opracowania stosownej dokumentacji - WOPFU i IPET - oraz zaplanować przebieg zajęć w klasie z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych tej grupy uczniów.

Jak tego dokonać? W jakich obszarach można indywidualizować proces kształcenia? Jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z określonym rodzajem niepełnosprawności? Uczestnicząc w szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na każde z wymienionych pytań.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jakie obszary procesu kształcenia można poddawać indywidualizacji
  • poznasz trudności, z jakimi borykają się uczniowie z określonym rodzajem niepełnosprawności
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania stosowanie do zdiagnozowanej u ucznia niepełnosprawności
Indywidualizacja w teorii i praktyce
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalngo - potrzeby edukacyjne i rozwojowe
Indywidualizacja nauczania – przykłady działań w zależności od rozpoznanych potrzeb
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako forma indywidualnego wspierania ucznia

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
79
5
64
4
5
3
0
2
1
1
0
Średnia ocena: 5,5 / 6

Opinie

Uporządkowanie wiedzy

Elżbieta S.

Wiedza przekazana w sposób niezwykle jasny i zrozumiały.

Jolanta K.

Konkretnie i na temat. Wiedza z całego szkolenia będzie w mej pracy bardzo pomocna. Dziękuję bardzo.

Małgorzata B.

Bardzo dobry Wykładowca oraz prezentacja.

Ewa W.

Bardzo rzeczowe szkolenie

Bernadeta D.