Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
13.04.2022

Dokumentacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Jak tworzyć dokumentację dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?Jak zbierać dane o uczniu potrzebne do WOPFU i jak opracować WOPFU wykorzystaniem zebranych danych?Jak skonstruować IPET na podstawie WOPFU? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznasz podczas webinaru Anny Bielak-Bajdy.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat organizacji dokumentacji w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie na jej podstawie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien zawierać oraz w jaki sposób opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Ponadto, dowiesz się jakie inne dokumenty warto posiadać organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze SPE (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty, ewaluacja skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów, pedagogów szkolnych.

 • Szkolenie jest częścią dwudniowej konferencji "Dokumentacja nauczyciela i specjalisty w szkole".

 • Po zakończeniu webinaru jego uczestnicy w ramach oferty specjalnej będą mogli zakupić: zaświadczenie MEN, wideo i prezentację ze szkolenia oraz materiały dodatkowe: przykładowe wzory IPET i WOPFU, tabelę z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontrakty, ewaluację skuteczności działań.

Co zyskujesz?

 • Poznasz podstawowe akty prawne dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dowiesz się jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia w zależności od zdiagnozowanej u niego niepełnosprawności
 • Poznasz procedurę tworzenia IPET
 • Uzyskasz praktyczną wiedzę jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU
 • Uzyskasz informację, jakie inne dokumenty należy opracować organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
WOPFU I IPET - założenia teoretyczne
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów
Zespół ds. WOPFU, IPET - skład, zadania i obowiązki
WOPFU - źródła informacji o uczniu, zbieranie danych
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia
Współpraca z rodzicami ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ucznia z opinią z PPP – wzory dokumentów

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Materiały ze szkolenia
 • Ewaluacja zajęć
 • Karta informacyjna dla rodziców
 • Kotrakt zajęć rewalidacyjnych
 • Kontrakt zajęć w ramach pomocy PP
 • Tabela klasy
 • Tabela zbiorcza pomocy PP
 • Tabela zbiorcza - uczniowie z orzeczeniem
 • Wzór IPET
 • Wzór WOPFU
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oceny

6
77
5
58
4
5
3
1
2
1
1
1
Średnia ocena: 5,4 / 6

Opinie

Merytoryczne przygotowanie prowadzącej

Dorota Z.

Bieżące wyjaśnianie wsystkiego; jasny sposób przekazywania treści

Danuta D.

Ogólnie wszystko. Jestem świeżym nauczycielem.

Aleksandra N.

Wiedz, retoryk, sposób prowadzenia:)

JOLANTA F.

Merytoryczne podejście do tematu

Ewa R.