Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń

Oligofrenopedagogika

Szkolenia online dla nauczycieli

Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną? No co się przygotować? Jakie metody warto wdrożyć, by podnieść efektywność nauki? Na Edumaster znajdziesz sprawdzone pomysły i wskazówki do pracy od trenerów-praktyków. Podczas szkoleń usystematyzujesz wiedzę w zakresie specyfiki funkcjonowania uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi i poznasz ciekawe sposoby indywidualizacji pracy dydaktycznej wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.