Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%
Anna Krawczyk

Anna Krawczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), zaburzeń ze spektrum autyzmu (diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie), integracji sensorycznej, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tutoringu i coachingu w edukacji oraz organizacji i zarządzania w oświacie.

Nauczyciel-praktyk. Na co dzień pracuje w przedszkolu samorządowym jako nauczyciel-wychowawca oraz terapeuta prowadzący zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardzo lubi podnosić swoje kompetencje. Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych. Autorka projektów edukacyjnych dla dzieci. Bardzo lubi czytać, w szczególności literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii.

Prywatnie mama dwójki przedszkolaków.

Doświadczenie

  • nauczyciel-wychowawca w przedszkolu samorządowym
  • terapeuta
  • autorka projektów edukacyjnych dla dzieci