Specjalna oferta dla dyrektorów
Logowanie
Klaudia Franczak-Kocieniewska

Klaudia Franczak-Kocieniewska

Pedagog, oligofrenopadagog, wychowawcza przedszkolny i szkolny.

Klaudia Franczak-Kocieniewska to absolwentka pedagogiki Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Na co dzień – jako szkolny pedagog – mierzy się z różnymi etapami rozwoju dzieci, wspierając je w dążeniu do odzyskania równowagi w życiu codziennym. Wcześniej pracowała również jako wychowawca – w przedszkolu i w szkole.

Klaudia Franczak-Kocieniewska dba o regularny rozwój kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności, które wzbogacą jej warsztat pracy. Ukończyła szkolenia z Treningu Umiejętności Społecznych, pracy z uczniem trudnym i agresywnym, pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, wykorzystania na lekcjach elementów integracji sensorycznej, a także z doradztwa zawodowego.

Prywatnie jest mamą rocznego Franciszka, a w wolnym czasie kocha podróżować, uprawiać sporty (zwłaszcza zimowe) i rozwijać swoje zawodowe kompetencje.

 

Doświadczenie

Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster