Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Marta Koplejewska

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.

dr Marta Koplejewska posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej organizacji procesu edukacyjnego. Jest nauczycielem dyplomowanym i rzeczoznawcą podręczników z fizyki. Była prodziekanem w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie, a w tym roku będzie broniła doktoratu z pedagogiki specjalnej.

Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Udowadnia, iż nie ma barier w zdobywaniu szczytów dla osób z niepełnosprawnością i tylko holistyczne podejście może przynieść wielkie sukcesy.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją. Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania, takie jak tablice multimedialne, aplikacje, okulary 3D. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest uzyskiwanie wysokich lokat przez jej podopiecznych.

Pracę traktuje bardzo odpowiedzialnie, a zdobyta wiedza i uśmiech dziecka są dla niej największą nagrodą. Uczniowie uwielbiają jej zajęcia: doświadczenia fizyczne, jakie przeprowadza w ramach spotkań na Uniwersytecie Dziecięcym, cieszą się ogromnym zainteresowaniem! W ubiegłym roku Marta Koplejewska znalazła się w zaszczytnym i bardzo wąskim gronie 13 nauczycieli nominowanych do nagrody Nauczyciela Roku.
W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych - dyscyplina: pedagogika.

W wolnym czasie najchętniej trenuje swoją kreatywność i oddaje się pracom manualnym, w szczególności papierniczo-technicznym, bo w ten sposób najlepiej się relaksuje.

Doświadczenie

  • nauczyciel dyplomowany
  • oligofrenopedagog
  • wykładowca akademicki
  • rzeczoznawca podręczników z fizyki
  • specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania
  • popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych
  • w tym roku broni doktoratu z pedagogiki specjalnej