Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Agresja w szkole - zestaw standardowy

Kupując zestaw, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenia MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagrania ze szkoleń
107,00 zł
267,00 zł -60%
 • Jak zapobiegać agresji w szkole?
 • Jak chronić siebie i uczniów?
 • Jak prawidłowo reagować na aroganckie i agresywne zachowania uczniów?
 • Co leży u podłoża zachowań trudnych u uczniów z autyzmem?
 • Jakie formy mogą przybierać zachowania agresywne i autoagresywne?

W naszym zestawie znajdziesz 3 szkolenia, które temat agresji omawiają z różnych punktów widzenia. Co ważne, dostarczą Ci one nie tylko teoretycznych podstaw, ale też konkretnych przykładów i schematów działania - do wdrożenia od zaraz.

Dzięki szkoleniom:

 • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę teoretyczną na temat agresji i przemocy szkolnej
 • Nauczysz się rozpoznawać poszczególne typy ofiar i sprawców oraz pracować z nimi w zależności od specyfiki postępowania
 • Poznasz metody pracy z uczniem agresywnym i aroganckim
 • Stworzysz schemat działań i procedur do wdrożenia w trudnych sytuacjach
 • Zyskasz wiedzę na temat przyczyn i objawów agresji u uczniów ze spektrum autyzmu