Unia Europejska
Wszystkie szkolenia za darmo!

Typy uczniów - sprawdź, czy potrafisz je rozróżniać i jak może Ci to pomóc w prowadzeniu zajęć?

Każdy z uczniów jest inny. To wiemy. Jednak nie sposób nie zauważyć pewnej tendencji naszych podopiecznych do wpisywania się w konkretny kanon zachowania. I tak w każdej klasie znajdziemy lidera, żartownisia, celebrytę, marzyciela czy prymusa. Czym zatem charakteryzują się poszczególne typy uczniów? I jak należy z nimi pracować, aby praca klasowa była efektywna dla wszystkich?

Jakie kryteria warunkują podział na typy uczniów w szkole?

Na przestrzeni lat kwestia diagnostyki uczniów była wielokrotnie poruszana i to pod różnymi kątami - stylu uczenia się, predyspozycji osobowych, rodzajów inteligencji czy temperamentu. Istnieje jednak typologia, która nie ma ściśle naukowego podłoża, lecz jest sumą obserwacji i doświadczenia pedagogicznego.

Typy uczniów w klasie: 7 najbardziej charakterystycznych postaci

1. LIDER - naturalny przywódca i najbardziej wpływowy uczeń w klasie. Ma wrodzoną zdolność do wyróżniania się: pod względem umiejętności organizacyjnych, wiedzy czy niekonwencjonalnych pomysłów. Jest też częstym wzorem do naśladowania dla innych uczniów, przez co może stanowić zarówno pomoc, jak i spore wyzwanie dla nauczycieli.


2. ŻARTOWNIŚ
 - uczeń o często ponadprzeciętnej wrażliwości i inteligencji emocjonalnej, który większość klasowych sytuacji oraz potknięć, również własnych, potrafi obrócić w żart. Ze względu na swoją pogodną naturę jest lubiany w klasie, jednak przy braku autorytetu ze strony nauczyciela potrafi skutecznie zakłócić dyscyplinę podczas lekcji.


3. CELEBRYTA
 - typ ucznia, który lubi zwracać na siebie uwagę, przede wszystkim swoim wyglądem, kontaktami i "bywaniem na salonach". Często jednak, za fasadą luksusu oraz nonszalanckiego podejścia do nauki, ukrywa niedobory wiedzy oraz problemy emocjonalne wynikające ze skomplikowanej sytuacji życiowej.


4. MARZYCIEL
 - uczeń wiecznie nieprzytomny, który zdaje się funkcjonować w swojej własnej rzeczywistości. Jeśli już zjawia się w szkole, to zwykle jest nieprzygotowany do lekcji, a wyrwany przez nauczyciela do odpowiedzi, niemal zawsze odpowiada nie na temat. Relacje marzyciela z rówieśnikami są raczej żadne, a jedyną możliwością kontaktu z tego typu uczniem jest odnalezienie "klucza" do jego świata - interesującego go tematu lub hobby.


5. PRYMUS
 - uczeń bardzo zmotywowany, który wie, czego chce i jak osiągnąć wyznaczony cel. Jest niezwykle ambitny i ciężko pracuje, a jego założeniem jest uzyskanie jak najlepszych wyników. Bywa jednak, że praca prymusa jest nastawiona wyłącznie na uzyskanie wymiernych rezultatów w postaci ocen, nie zaś na zdobycie konkretnej wiedzy czy umiejętności.


6. BUNTOWNIK
 - to inteligentny i świadomy swoich mocnych stron uczeń, który lubi manifestować swój sprzeciw wobec wszystkich i wszystkiego. Ma wiele pasji, lecz stara się ukrywać zainteresowanie jakąkolwiek szkolną aktywnością. Buntownik może być bardzo trudnym do współpracy uczniem, głównie ze względu na swój opór oraz chęć "zachowania twarzy", lecz kiedy zdecyduje się zaangażować, wyraźnie bryluje na tle rówieśników.


7. OUTSIDER
 - uczeń zajmujący zwykle miejsce z tyłu klasy, który nie zabiega ani o dobre stopnie, ani o pozycję w zespole klasowym. Ze względu na swoją zamkniętą, mizantropijną osobowość jest często ignorowany przez rówieśników. Niemniej przy odpowiedniej dozie zaangażowania ze strony nauczyciela, potrafi ujawnić swój intelektualny potencjał.

Jak efektywnie pracować w klasie o zróżnicowanych typach osobowościowych?

  • Określ cele i daj uczniom czas na poznanie Twoich oczekiwań.

  • Zaplanuj rytm dla swojej klasy, podziel ją na sekcje i pozostaw czas na pytania.

  • Staraj się mówić, a nie wykładać, mów naturalnie, używając stylu konwersacyjnego zamiast formalnego.

  • Utrzymuj kontakt wzrokowy ze swoimi uczniami.

  • Zbuduj interakcję: zachęć uczniów do wzięcia udziału w dyskusjach, organizowania burzy mózgów i pracy w grupie.

  • Postaraj się, aby pytania były jak najbardziej jasne, upewnij się, że wszyscy słyszą to, co mówisz.

  • Najczęściej, jak to możliwe, stosuj wizualne pomoce naukowe w postaci plansz, prezentacji czy materiałów filmowych.

  • Zachęcaj uczniów do udzielania informacji zwrotnych.

Dlaczego warto umieć różnicować i charakteryzować typy uczniów?

Zrozumienie poszczególnych cech osobowościowych uczniów w połączeniu z odpowiednimi strategiami nauczania pozwala pomóc dzieciom w przyswajaniu informacji oraz sprostać wymaganiom dydaktycznym całej klasy.

Sprawdź nasze wideoszkolenia dotyczące indywidualizacji nauczania!

ED
Edumaster
21.12.2020