Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń

Prasówka #8: 18-22 kwietnia

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • Ukraińska wiceminister oświaty i nauki odwiedziła Polskę

  • Zbliża się Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022

Wizyta wiceminister oświaty i nauki Ukrainy w MEiN

20 kwietnia odbyło się spotkanie Viry Rohovej z Tomaszem Rzymkowskim, polskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Spotkanie poświęcone było organizacji kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskich szkołach. Przedstawiciele obu ministerstw omawiali także zasady współpracy na rzecz młodych uchodźców, którzy wciąż uczą się w ukraińskim systemie oświaty, oraz w zakresie oświaty mniejszości narodowej.

Vira Rohova wyraziła wdzięczność za pomoc, której obywatele Polski aktywnie udzielają uchodźcom, nakreśliła obecną sytuację oświaty w Ukrainie oraz plany jej odbudowy. Rzymkowski potwierdził gotowość do współpracy i stałego wsparcia uczniów, studentów i naukowców dotkniętych wojną.

Ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń do udziału w Dniu Nowych Technologii w Edukacji

Jeszcze przez 4 dni - do 26 kwietnia br. - MEiN przyjmuje zgłoszenia szkół i placówek oświatowych zainteresowanych uczestnictwem w tegorocznym Dniu Nowych Technologii w Edukacji. Uczestnicy wydarzenia zaprezentują autorskie pokazy multimedialne, gry, zabawy, przeprowadzą lekcje pokazowe, warsztaty i zajęcia z przykładami kreatywnego wykorzystania nowych technologii w procesie dydaktycznym.

Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej. Inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 10:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej MEiN.

ED
Edumaster
22.04.2022