Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń

Prasówka #6: 4-8 kwietnia

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

IX Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty "Edukacja Przyszłości"

W dniach 6-7 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się coroczna konferencja członków struktur samorządów terytorialnych oraz dyrektorów placówek oświatowych "Edukacja Przyszłości" pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Poszczególne wydarzenia odbywały się w ramach czterech bloków tematycznych:

  • zarządzanie,

  • finansowanie,

  • nauczanie,

  • przedszkola.

Wśród zagadnień poruszonych w trakcie konferencji znalazły się m.in. współpraca organów prowadzących i dyrektorów szkół, wynagrodzenia nauczycieli, innowacyjne metody nauczania i oceniania. W programie znalazły się również tematy dotyczące najbardziej aktualnych kwestii, takich jak edukacja klimatyczna czy wykorzystanie nowych technologii w procesie nauczania.

ED
Edumaster
08.04.2022