Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń

Prasówka #5: 28 marca - 1 kwietnia

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • chatbot w języku ukraińskim dla studentów i rodziców uczniów

  • nowe tytuły w multimedialnej bibliotece serii Lektury Dostępne

Chatbot informacyjny MEiN - pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło w aplikacji Messenger chatbota w ukraińskiej wersji językowej. Narzędzie służy pomocą rodzicom, którzy chcą zapisać dzieci do polskich szkół, a także studentom i osobom ubiegającym się o wyższe stopnie naukowe szukającym możliwości kontynuacji nauki lub pracy naukowej. Chatbot umożliwia uzyskanie niezbędnych informacji oraz przekierowanie na stosowne strony internetowe z informacjami dla obywateli Ukrainy.

Narzędzie dostępne jest na profilu MEiN w portalu Facebook.

Nowe pozycje w serii Lektury Dostępne

Lektury Dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej uzupełnione o odpowiadające im ćwiczenia, przeznaczone dla uczniów z trudnościami w nauce lub/i komunikowaniu (m.in. niesłyszących, słabosłyszących, z afazją, spektrum autyzmu).

Oryginalne teksty lektur uzupełnione są o teksty łatwe do czytania (ETR), aplikację z tłumaczeniem na polski język migowy, opracowanie graficzne w formie komiksu, karty pracy i materiały z piktogramami PCS. W ten sposób każdy zestaw pokrywa potrzeby edukacyjne szerokiego grona uczniów, a tym samym umożliwia zindywidualizowanie procesu nauczania.

Aktualna pula Lektur Dostępnych została powiększona o 30 tytułów. Wykaz pozycji i linki do pobrania materiałów udostępnione są w serwisie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

ED
Edumaster
01.04.2022