Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń

Prasówka #4: 21-25 marca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • znamy zasady organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy

  • trwa konkurs dla uczniów i nauczycieli "Nauka dla Ciebie"

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

Na mocy uchwalonej 12 marca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa MEiN zaktualizowało przepisy dotyczące kształcenia uczniów z ukraińskim obywatelstwem w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Najważniejszą częścią nowych regulacji są zasady organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego lub posługują się nim w niewystarczającym stopniu.

Wprowadzone przepisy regulują następujące kwestie:

  • kryteria przyjmowania uczniów do oddziałów przygotowawczych;

  • organy odpowiedzialne za organizację oddziałów;

  • rekomendowany minimalny wymiar zajęć;

  • liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas;

  • nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych.

Więcej informacji w serwisie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ostatnie dni na zgłoszenia do konkursu "Nauka dla Ciebie"

Jeszcze do 27 marca uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych mogą nadsyłać zgłoszenia do konkursu "Nauka dla Ciebie", organizowanego w ramach wspólnego programu MEiN i Centrum Nauki Kopernik o tej samej nazwie. Konkurs ma na celu rozwój wiedzy nauczycieli w zakresie aktywizacji naukowej uczniów oraz wzmocnienie kompetencji badawczych i zainteresowania nauką młodych ludzi.

Zasady i formularz konkursowy dostępne są w e-serwisie Centrum Nauki Kopernik.

ED
Edumaster
25.03.2022