Unia Europejska
Promocja! Dostęp na rok -54%

Prasówka #31: 17-24 listopada

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • ogłoszenie roku 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

  • materiały z konferencji "Dostępna szkoła" gotowe do wglądu

2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Wydarzenie to jest symbolicznym upamiętnieniem przypadających na ten rok 550. rocznicy urodzin oraz 480. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich i światowych naukowców. W gronie patronów roku 2023 znajdują się także Wisława Szymborska i Jan Matejko. Uchwała wiąże się z zachętą placówek oświatowych o organizację wydarzeń popularyzujących postaci i dorobku naszych znamienitych rodaków.

"Dostępna szkoła" - dowiedz się więcej na temat edukacji włączającej

16 listopada odbyła się internetowa konferencja "Dostępna szkoła", poświęcona zagadnieniom związanym z edukacją włączającą, użytkowaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Zintegrowanego Programu Kwalifikacji. Organizator wydarzenia - Ministerstwo Edukacji i Nauki - udostępnił do pobrania nagranie filmu z konferencji oraz prezentacje prelegentów dla wszystkich zainteresowanych osób.

Materiały można pobrać w internetowym serwisie MEiN: konferencja "Dostępna Szkoła".

ED
Edumaster
25.11.2022