Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #3: 14-18 marca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • rusza projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla ukraińskich studentów "Strefa Komfortu PSRP"

  • Minister Edukacji i Nauki zapowiedział od przyszłego roku szkolnego wprowadzenie elementów przysposobienia obronnego w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów z Ukrainy

W efekcie rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski przyjeżdżają tysiące młodych ludzi, którzy po przeżytej traumie potrzebują kompleksowego wsparcia - także psychicznego. Z myślą o ich potrzebach Parlament Studentów RP uruchomił program pomocy psychologicznej "Strefa Komfortu", realizowany w formie zdalnej. Chętni mogą korzystać z 30-minutowych specjalistycznych konsultacji prowadzonych w języku ukraińskim. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

Przysposobienie obronne wraca do szkół

Przemysław Czarnek poinformował, że w roku szkolnym 2022/23 w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa znajdą się elementy przysposobienia obronnego - przedmiotu wycofanego ze szkół w roku 2012. W ramach zmian uczniowie mają zapoznawać się m.in. z podstawami wiedzy obronnej, pierwszej pomocy oraz strzelectwa.

ED
Edumaster
18.03.2022