Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #29: 1-8 listopada

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • Sejm uchwalił ustawę "lex Czarnek 2.0"

  • edukacja klimatyczna na lekcjach wychowawczych

Kontrowersyjna nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta w Sejmie

4 listopada w Sejmie przegłosowano projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, znanej w mediach pod nazwą "lex Czarnek 2.0". Za przyjęciem projektu zagłosowało 230 posłów (w tym 226 członków Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość), 220 było przeciw, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Przyjęta nowelizacja podlega obecnie procedowaniu w Senacie.

Treść ustawy "lex Czarnek 2.0" dotyczy m.in. zasad prowadzenia działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, powierzania stanowiska i odwołania dyrektorów placówek oświatowych, regulacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi, zmian w edukacji domowej i działalności oddziałów przygotowania wojskowego.

Prezentacja scenariuszy lekcji wychowawczych poświęconych zmianom klimatu

4 listopada w SP w Jakubowie zaprezentowano 16 scenariuszy lekcji wychowawczych w szkołach podstawowych, poświęconych tematyce zmian klimatycznych. Wydarzenie miało charakter publiczny, a uczestniczyli w nim m.in. Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński oraz przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Alina Prochasek.

Stworzone przez międzyresortowy zespół do spraw edukacji ekologicznej scenariusze lekcji dotyczą m.in. zagadnień związanych z pozyskiwaniem energii elektrycznej oraz skutków zmian klimatu wpływających na życie człowieka. Jak zaznaczył Tomasz Rzymkowski, inicjatywa jest odpowiedzią na zainteresowanie samych uczniów, którzy uważają ochronę środowiska i przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu klimatycznego za jedne z najważniejszych wyzwań XXI wieku.

ED
Edumaster
08.11.2022