Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #28: 15-30 października

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionych tygodniach!

  • MEiN rozpoczyna uczestnictwo w projekcie "Zdrowe Życie"

  • prezentacja proponowanych zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego

"Zdrowe życie" z MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przystąpiło do projektu "Zdrowe Życie", prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, NFZ i PZU. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje para prezydencka. MEiN weźmie udział w realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej, poświęconej promocji zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Zakres działania ministerstwa obejmuje także współpracę z Kancelarią Prezydenta RP w zakresie organizacji projektów adresowanych do dzieci i młodzieży.

Konferencja prasowa MEiN poświęcona zmianom w podstawie programowej

25 października Sekretarz Stanu MEiN i Pełnomocnik MEiN do spraw transformacji cyfrowej zapowiedzieli przekazanie do konsultacji publicznej propozycje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Proponowane zmiany dotyczą następujących przedmiotów:

  • zmiana podstawy programowej przedmiotu technika w klasach IV-VI szkoły podstawowej;

  • określenie podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński - w myśl zmian język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy od klasy VII szkoły podstawowej);

  • uzupełnienie podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych, "This War Of Mine" i "Gra Szyfrów";

  • zastąpienie podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenie podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony.

Konsultacje publiczne potrwają do 25 listopada 2022 r. Dokładne informacje dotyczące proponowanych zmian dostępne są w serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ED
Edumaster
31.10.2022