Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #26: 28 września - 5 października

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • start kampanii edukacyjnej na temat szkolnych budżetów obywatelskich

  • jesienna edycja programu "Poznaj Polskę"

Szkolne budżety obywatelskie - startuje akcja informacyjna

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Govtech i Instytutem Badań Edukacyjnych rozpoczyna kampanię informacyjną dotyczącą szkolnych budżetów obywatelskich (SBO), ukierunkowaną na podniesienie poziomu aktywności i kompetencji uczniów w zakresie działań społecznych. Akcja przybliża młodym ludziom zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwija poczucie sprawczości, promuje innowacyjność i przedsiębiorczość.

MEiN udostępnia w ramach programu materiały edukacyjne przeznaczone do pracy w klasach VII i VIII szkół podstawowych. W pakiecie znajduje się scenariusz lekcji oraz formularz zgłoszeniowy i karta do głosowania, umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu zgłaszania i przegłosowywania projektów.

47 mln złotych na dofinansowanie wycieczek szkolnych

Dotychczas w ramach tegorocznej edycji programu "Poznaj Polskę" Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki finansowe w wysokości 47 mln zł na dofinansowanie 5699 wycieczek szkolnych. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i stworzenie okazji do bliższego poznania Polski jak największej grupie uczniów.

ED
Edumaster
05.10.2022