Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja

Prasówka #25: 15-27 września

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • dofinansowanie samorządów na poprawę efektywności energetycznej w szkołach

  • XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Dodatkowe środki finansowe na ogrzewanie szkół i przedszkoli

W ostatnich tygodniach duże kontrowersje wzbudził zapis nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela wprowadzający możliwość przejścia na tryb nauki zdalnej w przypadku wystąpienia zagrażającej zdrowiu uczniów temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia. W obliczu obecnych problemów z cenami i dostępnością opału oraz energii MEiN Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach JST z uwzględnieniem działań osłonowych w celu łagodzenia skutków kryzysu energetycznego.

Szkoły i przedszkola będą korzystać z zamrożonych cen gazu; władze gmin, powiatów i województw otrzymają ponadto dofinansowania na cel poprawy efektywności energetycznej do wykorzystania m.in. w placówkach oświatowych. Gminy otrzymają od 2,9 mln zł, powiaty - od 6,1 mln zł, a województwa - od 32,7 mln zł.

Zakończył się XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

W dniach 20-22 września w Poznaniu spotkali się przedstawiciele polskiego środowiska pedagogicznego, by jak co 3 lata dzielić się osiągnięciami naukowymi, wymieniać myśli i rozwijać intelektualny potencjał krajowej oświaty.

Tegoroczna konferencja przebiegała pod hasłem "Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami". Uczestnicy debatowali na temat osadzenia kultury i edukacji w kontekście globalnym, państwowym, lokalnym, a także w świecie relacji międzyludzkich; wiele miejsca w dyskusjach zajęła także misja pedagogów i pedagożek, wyrażająca się w zaangażowaniu wobec jednostek i grup stających w obliczu różnorodnych kulturowyh wyzwań.

ED
Edumaster
28.09.2022