Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń

Prasówka #24: 7-14 września

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • start programu Mobilne Laboratoria Przyszłości

  • projekt wprowadzenia nowego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych

Mobilne Laboratoria Przyszłości wyjeżdżają w Polskę

Minister edukacji Przemysław Czarnek i szefowa GovTech Justyna Orłowska podczas wspólnej konferencji prasowej zaprezentowali założenia programu Mobilne Laboratoria Przyszłości, ukierunkowanego na wsparcie adaptacji nowych technologii w procesach dydaktycznych. Do każdego z 16 województw uda się specjalny bus; pojazdy wyposażone będą w nowoczesny sprzęt do organizacji pokazowych lekcji z zastosowaniem nowych technologii. Chęć do uczestnictwa w programie może zgłosić każda placówka posiadająca sprzęt nabyty wcześniej w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Na realizację programu przeznaczono ok. 1 mld zł; warsztaty i pokazy będą odbywać się przez cały okres roku szkolnego 2022/23. Zgłoszeń można dokonywać online, poprzez stronę programu Laboratoria Przyszłości.

Biznes i zarządzanie - nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

Od 1 września 2023 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczną naukę przedmiotu biznes i zarządzanie (BiZ), zastępującego dotychczasowy przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Egzaminy maturalne z nowego przedmiotu będą przeprowadzane od 2027 r. Podstawa programowa zakłada praktyczny wymiar nauczania, ukierunkowanego na wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności efektywnego zarządzania własnymi finansami i zdolności liderskich. BiZ oparty będzie na wiedzy specjalistów, doświadczeniu przedsiębiorców i rozwiązaniach z rynków międzynarodowych.

ED
Edumaster
14.09.2022