Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń

Prasówka #21: 17-23 sierpnia

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • udział MEiN w międzynarodowym wsparciu ukraińskiej oświaty

  • znamy harmonogram egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2022/23

Działania MEiN na rzecz wsparcia ukraińskich uczniów

Ukraińskie ministerstwo edukacji przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23. Ze względu na trwającą wojnę prowadzenie zajęć w standardowym trybie nie jest możliwe; za granicami Ukrainy przebywa obecnie ponad 600 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Organy rządowe wielu krajów, w tym Polski, pomagają Ukrainie w organizacji nauki i rozwiązywaniu licznych problemów na tym gruncie.

17 sierpnia odbyła się rozmowa ministrów edukacji Polski i Ukrainy. Przemysław Czarnek zapewnił Serhija Szkarłeta o gotowości do kontynuacji działań na rzecz umożliwienia uchodźcom z Ukrainy dalszej edukacji w Polsce, a także wsparcia nauki zdalnej w Ukrainie dzieciom i młodzieży przebywającym na terenie naszego kraju.

Minister Czarnek uczestniczył także w międzynarodowej konferencji "Edukacja w Ukrainie niepokonana przez wojnę", poświęconej zagadnieniom takim, jak przywrócenie nauki stacjonarnej na jak największym obszarze napadniętego kraju, wsparcie ukraińskiego rządu oraz ministerstwa oświaty i zapewnienie ukraińskim uczniom dogodnych warunków do nauki bez względu na aktualne miejsce pobytu.

Organizacja egzaminów końcowych w roku szkolnym 2022/23

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w nadchodzącym roku szkolnym.

Uczniowie kończący szkołę podstawową przystąpią do egzaminów w dniach 23-25 maja 2023 r.; termin dodatkowy przypada na 12-14 czerwca 2023 r. Część ustna egzaminów maturalnych 2023 odbędzie się w dniach 10-23 maja 2023 r., natomiast część pisemna - w dniach 4-23 maja 2023 r. Terminy dodatkowe dla maturzystów to odpowiednio 5-7 czerwca i 1-19 czerwca 2023 r.

Pełna informacja na temat organizacji egzaminów w formule 2023 dostępna jest w serwisie internetowym CKE.

ED
Edumaster
23.08.2022