Specjalna oferta dla dyrektorów
Logowanie

Prasówka #2: 7-11 marca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki zezwoliło na dodatkowe przyjęcia ukraińskich uczniów w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III szkół podstawowych

  • w roku szkolnym 2022/23 w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot: historia i teraźniejszość

Większe grupy przedszkolne i klasy I-III szkół podstawowych

Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502), na mocy którego jeszcze w roku szkolnym 2021/22 placówki oświatowe zyskują możliwość poszerzenia liczebności grup w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III szkół podstawowych.

Nowelizacja jest wynikiem dużego napływu uchodźców z dotkniętej wojną Ukrainy: według szacunków UNICEF tylko w pierwszych 14 dniach rosyjskiej inwazji z kraju uciekło ponad milion dzieci, a zdecydowana większość z nich przebywa obecnie w Polsce. Aby otworzyć przed nimi możliwość kontynuacji nauki, MEN zezwoliło na dodatkowe przyjęcia uczniów do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych.

Wprowadzone przepisy dopuszczają zwiększenie liczebności grup do max. 28 osób w oddziałach przedszkolnych i 29 osób w szkołach podstawowych. Szczegółowe informacje dotyczące treści rozporządzenia dostępne są w internetowym serwisie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Historia i teraźniejszość - nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

Podpisany 8 marca 2022 r. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki stanowi o wycofaniu ze szkół ponadpodstawowych przedmiotu wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) oraz zastąpieniu go nowym przedmiotem o nazwie historia i teraźniejszość.

Zmiana obowiązuje wszystkich uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/23 rozpoczną naukę w I klasie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej. Przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie - uczniowie, którzy w najbliższym roku szkolnym będą uczęszczać do wyższych klas, będą uczyć się zgodnie z dotychczasową podstawą programową wiedzy o społeczeństwie.

Przedmiotu historia i teraźniejszość mogą nauczać nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie. W czerwcu 2022 r. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej wystartuje zdalny kurs doskonalący dla nauczycieli konsultacji i doradców z placówek doskonalenia nauczycieli, który przygotuje ich do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli nowego przedmiotu.

ED
Edumaster
11.03.2022
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster