Unia Europejska
Zyskaj dostęp do darmowych szkoleń

Prasówka #2: 7-11 marca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki zezwoliło na dodatkowe przyjęcia ukraińskich uczniów w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III szkół podstawowych

  • w roku szkolnym 2022/23 w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot: historia i teraźniejszość

Większe grupy przedszkolne i klasy I-III szkół podstawowych

Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502), na mocy którego jeszcze w roku szkolnym 2021/22 placówki oświatowe zyskują możliwość poszerzenia liczebności grup w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III szkół podstawowych.

Nowelizacja jest wynikiem dużego napływu uchodźców z dotkniętej wojną Ukrainy: według szacunków UNICEF tylko w pierwszych 14 dniach rosyjskiej inwazji z kraju uciekło ponad milion dzieci, a zdecydowana większość z nich przebywa obecnie w Polsce. Aby otworzyć przed nimi możliwość kontynuacji nauki, MEN zezwoliło na dodatkowe przyjęcia uczniów do oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych.

Wprowadzone przepisy dopuszczają zwiększenie liczebności grup do max. 28 osób w oddziałach przedszkolnych i 29 osób w szkołach podstawowych. Szczegółowe informacje dotyczące treści rozporządzenia dostępne są w internetowym serwisie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Historia i teraźniejszość - nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

Podpisany 8 marca 2022 r. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki stanowi o wycofaniu ze szkół ponadpodstawowych przedmiotu wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) oraz zastąpieniu go nowym przedmiotem o nazwie historia i teraźniejszość.

Zmiana obowiązuje wszystkich uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/23 rozpoczną naukę w I klasie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej. Przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie - uczniowie, którzy w najbliższym roku szkolnym będą uczęszczać do wyższych klas, będą uczyć się zgodnie z dotychczasową podstawą programową wiedzy o społeczeństwie.

Przedmiotu historia i teraźniejszość mogą nauczać nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie. W czerwcu 2022 r. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej wystartuje zdalny kurs doskonalący dla nauczycieli konsultacji i doradców z placówek doskonalenia nauczycieli, który przygotuje ich do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli nowego przedmiotu.

ED
Edumaster
11.03.2022