Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja

Prasówka #17: 19-26 lipca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przyjęty w Senacie

  • start programu "Inwestycje w oświacie"

Senat przyjął projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

20 lipca senatorzy RP przegłosowali przygotowany przez MEiN projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela, dotyczących m.in. modyfikacji ścieżki awansu zawodowego, zasad oceny pracy nauczyciela oraz wzrostu tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela. Zgodnie z proponowaną ustawą średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 130% kwoty bazowej zdefiniowanej w ustawie budżetowej, wynagrodzenie nauczyciela mianowanego - 187%, natomiast nauczyciela dyplomowanego - 233%. Więcej na temat zasad awansu zawodowego nauczyciela w 2022 roku dowiesz się z naszej strefy wiedzy.

"Inwestycje w oświacie" - 100 mln dla szkół i placówek niesamorządowych

Od 25 lipca do 31 października 2022 r. przedstawiciele szkół i placówek niesamorządowych mogą składać wnioski o dotacje celowe, przydzielane w ramach ministerialnego programu "Inwestycje w oświacie" na poczet realizacji remontów, rozwoju infrastruktury i innych inwestycji. Wsparcie finansowe skierowane jest do placówek, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 100 milionów złotych.

Wnioski należy kierować na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEiN. Więcej informacji i wzór wniosku do pobrania dostępne są na dedykowanej stronie programu "Inwestycje w oświacie".

ED
Edumaster
26.07.2022