Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja

Prasówka #1: 28 lutego - 4 marca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • Andrzej Duda zawetował nowelizację Prawa oświatowego "Lex Czarnek"

  • rusza pomoc Ministerstwa Edukacji i Nauki dla dzieci-uchodźców z Ukrainy

  • Edumaster włącza się w działania pomocowe dla Ukrainy

Prezydenckie weto dla ustawy „Lex Czarnek”

2 marca Andrzej Duda zawetował nowelizację Prawa oświatowego znaną pod umowną nazwą „Lex Czarnek”. Prezydent uzasadnił swoją decyzję koniecznością zaprzestania wewnętrznych politycznych sporów w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Źródłem rzeczonych sporów są kontrowersje dotyczące treści nowelizacji: projekt ustawy obejmuje m.in. zwiększenie uprawnień kuratorów oświaty, w tym prawo do odwołania dyrektorów placówek oraz opiniowania zajęć prowadzonych przez organizacje społeczne.

Co dalej z „Lex Czarnek”? Jak stanowi Konstytucja – prezydenckie weto może być odrzucone przez Sejm większością kwalifikowaną 3/5 głosów przy obecności na głosowaniu co najmniej 231 posłów. Spełnienie powyższych kryteriów obliguje prezydenta do podpisania ustawy; w przeciwnym wypadku nowelizacja zostanie odrzucona.

Edukacyjna pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W rezultacie rosyjskiej agresji na Ukrainę schronienie w Polsce znalazło do tej pory ponad pół miliona uchodźców, w tym wiele dzieci w wieku szkolnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało dla ich rodziców informację o procedurach przyjmowania ukraińskich uczniów do polskich szkół.

Prawo do nieodpłatnej edukacji w polskich szkołach ma każde dziecko w wieku 7-18 lat, bez względu na aktualny poziom znajomości języka. Uruchomione zostają także bezpłatne lekcje j. polskiego oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Decyzję o przyjęciu do danej szkoły podejmuje jej dyrektor na wniosek złożony przez rodziców – jeśli jest to podstawowa szkoła publiczna w rejonie zamieszkania dziecka, miejsce jest przyznawane z urzędu. Szkoły niepubliczne oraz ponadpodstawowe przyjmują uczniów pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w znalezieniu odpowiedniej placówki pośredniczy Urząd Gminy.

Więcej informacji na temat pomocy uczniom z Ukrainy znajdziesz w serwisie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Edumaster solidarny z Ukrainą

My również włączamy się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom: 4 marca o 19:30 na platformie Edumaster odbędzie się specjalny webinar, który poprowadzi Joanna Nienałtowska-Padło.

Webinar jest darmowy, ale uczestnicząc w nim będziesz mieć możliwość zakupu zaświadczenia i materiałów ze szkolenia; całkowity dochód z ich sprzedaży przeznaczymy na wsparcie dla Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy - razem możemy zrobić coś dobrego!

Przejdź do strony webinaru: Jak rozmawiać z uczniami o wojnie?

ED
Edumaster
04.03.2022