Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Nauczanie multisensoryczne - patrz, słuchaj, działaj

Metoda nauczania multisensorycznego pozwala uczniom przyswajać informacje za pomocą zmysłów wzroku, słuchu i dotyku za pośrednictwem różnorodnych środków wyrazu. Zajęcia prowadzone w ten sposób są nie tylko atrakcyjne dla uczniów, lecz także wspierają wiele aspektów ich rozwoju i umożliwiają trwałe przyswojenie wiedzy.

Czym jest nauczanie multisensoryczne?

Istotą metody nauczania multisensorycznego jest jednoczesne angażowanie w procesie nauczania aktywności trzech kanałów percepcyjnych - wzrokowego, słuchowego oraz kinestetycznego, łączącego ruch i dotyk. Jej głównym celem jest dostarczenie uczniom różnorodnych doświadczeń sensorycznych, co pomaga w lepszym, pełniejszym zrozumieniu i przyswajaniu informacji. Uniwersalność metody otwiera przed nauczycielami szerokie możliwości jej zastosowania - wprowadza się ją zarówno w przedszkolach, jak i szkołach, w celu nauczania różnorodnych przedmiotów i kompetencji.

Nauczanie multisensoryczne - techniki

Metoda nauczania multisensorycznego obejmuje następujące techniki i narzędzia:

Elementy wzrokowe:

 • prezentacja informacji za pomocą ilustracji, fotografii, infografik, map myśli, wykresów, diagramów i innych materiałów wizualnych

 • prezentacja informacji za pomocą materiałów wideo - filmów, animacji, materiałów dźwiękowych z napisami

 • gry i zabawy angażujące spostrzegawczość - wyszukiwanie różnic między obrazkami, wymienianie jak największej liczby elementów na danej grafice itd.

 • obserwacja mimiki i mowy ciała (np. podczas odgrywania scenek czy oglądania filmu)

Elementy słuchowe: 

 • prezentacja informacji za pośrednictwem nagrań audio i wideo

 • nauka piosenek, rymowanek, wyliczanek

 • głośne opisywanie wykonywanych w danej chwili czynności

 • naśladowanie i odgadywanie dźwięków natury, zwierząt, sygnałów z otoczenia

Elementy dotykowe:

 • notowanie z zastosowaniem różnych technik - pisanie, rysowanie, wyklejanie itd.

 • tworzenie prac plastycznych z zastosowaniem różnych technik i materiałów - malowanie, wyklejanie, tworzenie figurek z plasteliny i masy solnej, origami itd.

 • identyfikacja przedmiotów wyłącznie na podstawie dotyku, z zasłoniętymi oczami (w tym również opis cech badanego przedmiotu)

Elementy ruchowe:

 • zajęcia sportowe, taneczne, rytmiczne

 • odgrywanie scenek

 • pantomima

 • techniki ruchowe oparte na pracy całego ciała (metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Total Physical Response)

Metoda multisensoryczna - korzyści

Łatwiejsze zapamiętywanie

Informacja dostarczana wielokanałowo zapisuje się w mózgu znacznie szybciej i trwalej, niż przy przekazaniu jej jednym sposobem. Jest to szczególnie istotne w przypadku uczniów z dysleksją, u których występują trudności z przetwarzaniem danych wizualnych: nauczanie multisensoryczne pozwala im na komfortowe dla siebie przyswojenie i zrozumienie nowych informacji.

Większa aktywność na zajęciach

Atrakcyjna forma zajęć, zmienne i różnorodne bodźce, okazja do interakcji z rówieśnikami, możliwość indywidualnej ekspresji - wszystko to sprawia, że nauczanie multisensoryczne przynosi znakomite efekty w obszarze angażowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Dzieci i nastolatki są naturalnie ciekawe świata i lubią się uczyć - pod warunkiem, że nauczyciel zapewni im środki dostosowane do ich usposobienia i preferencji. Metoda nauczania multisensorycznego otwiera przed nimi możliwości kreatywnego działania i rozwoju wiedzy na własną rękę, pozbawiając jednocześnie ograniczeń właściwych dla tradycyjnego modelu nauczania.

Nauczanie multisensoryczne - wideoszkolenia Edumaster

Aby dowiedzieć się więcej na temat metody nauczania multisensorycznego i poznać wiele praktycznych przykładów ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach, zapoznaj się z naszym wideoszkoleniem: 

5 pomysłów na wykorzystanie metody multisensorycznej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej


ED
Edumaster
31.01.2024