Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Edumaster partnerem projektu Lekcja:Enter

Lekcja:Enter to program szkoleń doskonalących kompetencje cyfrowe, skierowany do nauczycieli i kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W gronie jego partnerów jest także platforma Edumaster!

Lekcja:Enter - nauczyciel w cyfrowym świecie

Zaplanowany na lata 2019-2023 ogólnopolski projekt Lekcja:Enter przygotowuje pracowników oświatowych do prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania, korzystania z edukacyjnych aplikacji i zasobów Sieci do wykorzystania na lekcjach. W ramach szkoleń można nauczyć się także tworzenia własnych edukacyjnych materiałów cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Uczestnictwo w szkoleniach przynosi następujące korzyści:

  • wzmocnienie własnych kompetencji cyfrowych i przekazanie ich swoim uczniom

  • nauka odpowiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii

  • poznanie aktywizujących metod nauczania

  • urozmaicenie zajęć i stała zmiana sposobu ich prowadzenia

  • umiejętność kreowania własnych treści cyfrowych

Kto może wziąć udział w projekcie Lekcja:Enter?

Program prowadzony jest dwutorowo, a jego uczestnicy wybierają ścieżkę w zależności od swojej specjalizacji.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i artystycznych uczestniczą w szkoleniach przybliżających zasady korzystania z edukacyjnych witryn internetowych, aplikacji i zasobów cyfrowych; dowiadują się także, jak zastosować w swojej praktyce dydaktycznej elektroniczne materiały elektroniczne, e-podręczniki i zasoby cyfrowe.

Nauczyciele informatyki zyskują wsparcie w zakresie realizacji podstawy programowej swojego przedmiotu. Zdobyta wiedza i umiejętności pomagają rozwijać u uczniów umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz programowania.

Informacje na temat projektu Lekcja:Enter można uzyskać na stronie Fundacji Kuźnia Talentów: kuzniatalentow.org/kontakt

ED
Edumaster
20.08.2021